برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت توسعه ساختمانی عرش

تهاتر اسکلت بتنی

شرکت توسعه ساختمانی عرش
انجام اسکلت ساختمان شما به صورت تهاتر انجام می شود
تهاتر به صورت زیر می باشد
1. 65% از خوده پروژه+35% نقد
2. 40%از خوده پروژه+40%خارج از پروژه+20%نقد
3. 80%خارج از پروژه+20%نقد
آماده همکاری با سازندگان می باشیم.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت توسعه ساختمانی عرش، این آگهی را اولین بار ۴ هفته پیش ثبت کرده ... و ۲ روز پیش به روز شده.

شرکت توسعه ساختمانی عرش
شرکت توسعه ساختمانی عرش
آگهی: تهاتر اسکلت بتنی
شرکت توسعه ساختمانی عرش