برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
مصطفی رهام

خدمات فنی مهندسی و ساخت

مهندسی معکوس مفهومی
طراحی و ساخت
تولید دانش
انتقال دانش
در حوزه صنایع ریلی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

مصطفی رهام، این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده ... و ۴ ماه پیش به روز شده.

مصطفی رهام
مصطفی رهام
آگهی: خدمات فنی مهندسی و ساخت
مصطفی رهام