برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
پترو پژوهش خاور میانه

رادیومتر و دزیمتر FJ-6600

راديومتر و دزيمتر FJ-6600

رادیومتر و دزیمتر FJ-6600

رادیومتر و دزیمتر FJ-6600 یک دستگاه جدید شرکت هوآتک چین است که برای اندازه گیری دوز های تشعشعات رادیوگرافی مورد استفاده قرار میگیرد .دزیمتر فردی یا رادیومتر میزان شدت پرتوها شامل گاما، ایکس و ذرات بتا با استفاده از آشکارساز یا شمارنده گایگرمولر (GM) اندازه گیری می شود. هنگامی که پرتوهای یونیزه و یا یک ذره به آشکارساز برخورد می‌‏کند، گاز داخل آن یونیزه شده و جریانی متناسب با شدت پرتو ایجاد می شود. مقدار این جریان توسط مدارات الکترونیکی اندازه گیری و نتایج توسط یک پردازنده ثبت و نمایش داده می شود.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

پترو پژوهش خاور میانه، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ ماه پیش ثبت کرده ... و ۱ ماه پیش به روز شده.

پترو پژوهش خاور میانه
پترو پژوهش خاور میانه
آگهی: رادیومتر و دزیمتر FJ-6600
پترو پژوهش خاور میانه