برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

پروژه های دانشگاهی از آموزش

مهندس اکبری

نمایندگی فروش مواد شیمیایی مرک آلمان

سیلور نیترات (نیترات نقره)
سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888
سیکلو هگزامید 5 گرمی
سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925
سیلیسیم کربید
سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمان
سودان بلک بی 25 گرمی
فایکول 5 گرمی زیگما
فرمالین مرک آلمان 104002
فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان
فروکتوز 1 کیلویی مرک آلمان
فروسن 50 گرمی مرک آلمان 803978
فلوکسین B مرک آلمان 10 گرمی
1و10 فنانترولین مرک آلمان 25 گرمی 841491
اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک آلمان
فنل مرک آلمان 1 کیلو 100206
فنل فتالین مرک آلمان 100 گرمی 107233
فنیل آنالین مرک آلمان 25 گرمی 107256
فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی
فوشین بازیک مرک آلمان 25گرمی 115937
فوشین اسیدی مرک آلمان 25 گرمی 105231
فورفورال مرک آلمان 1 لیتری 804012
محلول فهلینگ A,B
قلع پودر 100 گرمی مرک آلمان
قلع اکسید 100گرمی
کادمیوم سولفات مرک آلمان 100 گرمی 102027
کادمیوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمی 102002
کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان
کارل فیشر مرک آلمان 1 لیتری 188005
کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان
کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536
کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان 100 گرمی
کلسیم استات مرک آلمان 1 کیلو 102052
کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمی
کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی
کلسیم اکساید 500 گرمی مرک آلمان
کلسیم فلوراید 250 گرمی ساخت اپلیکم
کلسیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 102121
کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان
کلروفرم مرک آلمان 2 ، 5 لیتری 102445
کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری
کلسترول مرک آلمان 100گرمی 103672
کینولین مرک آلمان 802407 بسته1 لیتری
کلرید فریک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمی 103943
کلرو بنزن مرک آلمان 1 لیتری
2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان
2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک آلمان
کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمی 107865
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک آلمان
کلرید اهن سه آبه مرک آلمان 1 کیلو 103943
کلرید باریم مرک آلمان 1 کیلویی 101717
کلرید روی مرک آلمان 1 کیلویی 108815
کلرید زیرکونیوم مرک آلمان 250 گرمی 808913
کلرید سدیم مرک آلمان 5 کیلویی 106400
کلرید سدیم مرک آلمان 1 کیلویی 106404
کلرید سرب مرک آلمان 100 گرمی 807383
کلرید مس II مرک آلمان 1 کیلویی 102738
کلرید طلا مرک آلمان 1 گرمی
کلرید کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102382
کلرید لیتیوم مرک آلمان 100 گرمی 105679
کلرید کروم IIIمرک آلمان 1کیلویی 102487
کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان
کلرید نیکل مرک آلمان250 گرمی106717
کلرید منگنز مرک آلمان 1 کیلویی 105917
کلرید منیزیم مرک آلمان 1 کیلویی 105833
کلرید قلع II مرک آلمان 1 کیلویی
کربنات کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102069
کربن اکتیو گرانول مرک آلمان 102184 بسته 1 کیلویی
کریستال ویولت مرک آلمان 25 گرمی 101408
کربن دی سولفید مرک آلمان 1 کیلویی 102214
کروم تری اکساید 1 کیلویی ساخت مرک آلمان 102483
کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان
کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 102787
کوپر (مس) نیترات مرک آلمان 250 گرمی
کوماسی بریلیانت بلو بسته 25 گرمی
کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری
کنگو رد مرک آلمان 25 گرمی 101340
گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان 1 کیلویی 108346
گلایسین مرک آلمان
گلایسین 100 گرمی
گلیسیرین 104093 مرک آلمان
گلوبولین 5 گرمی زیگما
گریس سیلیکون انگلستان ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی
گزیلن (زایلن ) مرک آلمان 2 ، 5 لیتری 108681
گزیلن اورنج 5 گرمی مرک آلمان 108677
گیمسا مرک آلمان 100 گرمی
لانتانیوم نیترات مرک 105326 بسته 100 گرمی
لسیتین مرک آلمان
لیتموس مرک آلمان 100 گرمی 105312
لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک آلمان 110783
لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی
لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان
لیتیوم هیدرواکساید 105691 مرک آلمان
لوسین 25 گرمی
مالتوز مرک آلمان 105912
دی مانیتول .
مالاشیت گرین مرک آلمان 101398
متانل مرک آلمان 106008
متانل pa مرک آلمان 106009
متانل کروماتوگرافی مرک آلمان 106007
متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان106012
متیل اورنج مرک آلمان 101322
متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری
متیل رد مرک آلمان 106076
متیل بلو مرک آلمان 116316
متیل بنزوات 1 لیتری
4- متیل بنزوئیل کلراید 821131 مرک آلمان
متیل آنیلین 1 لیتری مرک آلمان
متیونین 25 گرمی
مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان 104465
مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان 104481
مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 104403 1
مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 104417
مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته مرک آلمان
مرکوری (جیوه ) آلمان
مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان
منیزیم سولفات مرک آلمان 105882
منیزیم 818506 مرک آلمان
منیزیم اکساید 105866 مرک آلمان
منیزیم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 میلی متر
...

دیروز: ۱۱:۴۳
نمايندگي فروش مواد شيميايي مرك آلمان
istgah