برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

حسابداری از آموزش

آموزشگاه پارسیان

دوره های حسابداری در تبریز

آموزشگاه حسابداری آپادانا تبریز⭕️ آموزش حسابداری مقدماتی و پیشرفته در تبریز ⭕️ دوره های حسابداری در تبریز آموزش حسابداری با اکسل در تبریز ⭕️ دوره های تخصصی حسابداری در تبریز⭕️ آشنایی با مفاهیم پایه حسابداری در تبریز ⭕️ تجزیه و تحلیل رویداد های مالی ⭕️ ثبت رویداد های مالی و معرفی حساب ها ⭕️ عملیات ثبت حسابداری در نرم افزار و کدینگ حسابداری ⭕️ ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی دفتر روزنامه و کل ⭕️عملیات حسابداری شرکت های خدماتی به صورت دستی و نرم افزاری ⭕️ تهیه صورتهای مالی ⭕️ ثبت و محاسبات حقوق و دستمزد ⭕️ نحوه تهیه تراز اختتامیه ⭕️ آموزش تهیه صورت های مالی (ترازآزمایشی– نحوه بستن حسابها- صورتحساب سرمایه- صورت سود وزیان – صورت وضعیت مالی ) * تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی و...
بهترین آموزشگاه حسابداری در تبریز ، مجتمع آموزشی آپادانا(آموزشگاه آپادانا) مجری دوره های آموزشی اشتغال محور به صورت حضوری و مجازی(غیر حضوری) ***معرفی به کار رایگان*** ...

۲ روز پیش
دوره هاي حسابداري در تبريز
istgah