برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا

فروش و تامین پلی ال یخچال خانگی و یخچال صنعتی

فروش و تامين پلي ال يخچال خانگي و يخچال صنعتي

پلی ال فوم سخت یخچال خانگی و یخچال صنعتی و ساندویچ پانلی Rigid Polyurethane foam
پلی ال گاز خورده و گاز نخورده
فروش و تامین پلی ال سیکلو پنتانی
ایزوسیانات MDI ایرانی پتروشیمی کارون KP200
هاردنر PM200 , M200، 44V20L
پلی ال ابرگرم و اسفنج، کاسموس ، دابکو ، سیلیکون
پلیول معمولی ، 10 درصد، 25 درصد و 43 درصد
پلی ال فوم سرد، فوم فیلتر هوا
پلی ال چسب پلی یورتان
پلی ال و ایزوسیانات فوم اسپری
پلی ال تزریق دور لوله
مواد اولیه فوم چوب (گچبری)
گاز R 141 b
گاز سیکلوپنتان
اسید فرمیک
پرکلر، پرکلرو اتیلن
روغن کرچک
فروش و تامین روغن DOP
فروش و تامین متیلن کلراید
فروش و تامین کاتالیست DBTL
فروش و تامین کاتالیست DMCHA
گاز R 134a
گاز R 410 a
گاز R 407 c
گاز R 404 a
'گاز R 22
فروش و تامین ماده ایزوسیانات تی دی آی TDI
تامین کننده پلیول
فروش پلی ال

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا
شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا
آگهی: فروش و تامین پلی ال یخچال خانگی و یخچال صنعتی
شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا