برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
قباد یوسفی

اپلیکاتور رنگ

اپليكاتور رنگ

اپلیکاتور رنگ
Wet film applicator
از اپلیکاتور رنگ (فیلم کش رنگ ) برای پوشاندن ضخامت مشخصی از فیلم رنگ بر روی سطح جهت تعیین خواص فیلم مانند قدرت پوشش دهی رنگ ، براقیت و غیره ..... استفاده می شود.
اپلیکاتور رنگ در انواع متنوع:اپلیکاتور رنگ چهار وجهی،اپلیکاتور رنگ تک وجهی، اپلیکاتور رنگ مکعبی، اپلیکاتور قابی، اپلیکاتور رنگ دنبلی، اپلیکاتور رنگ میله ای،اپلیکاتور کشیده و غیره....
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی 20،40،60،80 میکرون
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی 30،60،90،120 میکرون
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی 50،100،150،200 میکرون
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی 100،200،300،400 میکرون
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی ساخت کمپانی TQCهلند
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی ساخت کمپانی Sheen انگلستان
فیلم کش چهار وجهی استوانه ای با ضخامتهای 20،40،60،80 میکرون
فیلم کش چهار وجهی استوانه ای با ضخامتهای 30،60،90،120 میکرون
فیلم کش چهار وجهی استوانه ای با ضخامتهای 50،100،150،200 میکرون
فیلم کش چهار وجهی استوانه ای با ضخامتهای 100،200،300،400 میکرون
فیلم کش چهار وجهی استوانه ای با ضخامتهای 50،75،100،150 میکرون
فیلم کش چهار وجهی قابی با ضخامتهای 30،60،90،120 میکرون
فیلم کش چهار وجهی قابی با ضخامتهای 50،100،150،200 میکرون
فیلم کش مکعبی با ضخامت های 50،100 میکرون
فیلم کش مکعبی با ضخامت های 150،200 میکرون
فیلم کش میله ای از ضخامت 2 میکرون تا 100 میکرون
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی
اپلیکاتور رنگ
Wet film applicator
فروش انواع اپلیکاتور رنگ به شرح زیر:
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی استوانه ای
اپلیکاتور چهار وجهی 20،40،60،80 میکرون
اپلیکاتور چهار وجهی 30،60،90،120 میکرون
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی 50،75،100،150 میکرون
اپلیکاتور چهار وجهی 50،100،150،200 میکرون
اپلیکاتور چهار وجهی 100،200،300،400 میکرون
اپلیکاتور رنگ ساخت اروپا و چین
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی ساخت کمپانی TQC هلند
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی ساخت کمپانی Sheen انگلستان
اپلیکاتور رنگ چهار وجهی با عرض فیلم 160 میلیمتر
ساخت اپلیکاتور رنگ با اندازه و ابعاد سفارشی
اپلیکاتور رنگ اتوماتیک
ساخت سفارشی اپلیکاتور رنگ در ضخامتها و ابعاد مختلف.
اپلیکاتور رنگ قابل تنظیم از صفر تا 3500 میکرون
جهت اطلا عات بیشتر در زمینه اپلیکاتور رنگ و همچنین قیمت اپلیکاتور رنگ لطفا ً تماس بگیرید.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

قباد یوسفی، از ۱۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱۲ ساعت پیش به روز شده.

قباد یوسفی
قباد یوسفی
آگهی: اپلیکاتور رنگ
قباد یوسفی