برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
محسن انصاری

تدریس خصوصی دروس حقوقی انلاین

تدریس خصوصی ونیمه خصوصی دروس حقوقی
انلاین حضوری

دوره های کارشناسی حقوق ،ارشد و دکتری تخصصی کلیه گرایش های حقوق ،خصوصی ،جزا و جرم شناسی ،حقوق بین الملل ،حقوق عمومی ،تجارت بین الملل ،بشر ،نفت و گاز همه شاخه های حقوق ارشد دکتری

حقوق مدنی

حقوق تجارت

ایین دادرسی مدنی

اصول فقه


متون فقه

قواعد فقه

حقوق جزا

حقوق بین الملل خصوصی

متون حقوقی به زبان انگلیسی
کار تحقیقی
روش تحقیق در دانش حقوق
اصول پژوهش حقوقی
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
جرم شناسی
فلسفه حقوق
ادله اثبات دعوا
ایین دادرسی کیفری
اجرای احکام کیفری ،کیفرشناسی
رویه قضایی
اجرای احکام مدنی
امور حسبی
حقوق بین الملل عمومی
حقوق سازمان های بین المللی
پزشکی قانونی
حقوق مالکیت فکری
حقوق قرارداد ها
ایین نگارش حقوقی
تدریس جامع امادگی ازمونهای وکالت ،قضاوت ،ارشد و دکتری همه گرایش های حقوق.

تدریس جامع انلاین نقد ارای قضایی
تدریس جامع تمام قوانین عام و خاص حقوقی و کیفری
حقوق کار
ایین دادرسی کار
حقوق ثبت اسناد و املاک
تدریس ارای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری حقوقی ،کیفری
نقد و تحلیل ارای دادگاه های حقوقی و کیفری
حقوق هوایی
حقوق دریایی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق جرای بین الملل
.....و همه دروس حقوقی کارشناسی ،ارشد و دکتری کلیه گرایش های حقوقی
متون فقه جزایی
متون فقه معاملات
متون حقوقی ،خصوصی ،جزا عمومی بین الملل و تجارت بین الملل قرارداد ها نفت . گاز ...جرم شناسی بشر ..
سازمان های بین المللی
...جامعه شناسی حقوقی
روان شناسی جنایی
جامعه شناسی جنایی
جرم شناسی نظری و کاربردی
مالیه عمومی
حقوق کار
علم اقتصاد
..داوری های بین المللی
داوری داخلی
نقد و تحلیل ارای قضایی
تدریس منشور ملل متحد و کنوانسیونهای بین المللی .دیپلماتیک ،معاهدات ....
مکاتب کیفری
مقدمه علم حقوق
حقوق تطبیقی
حقوق بشر در اسلام
حقوق بشر
تاریخ حقوق
عربی عمومی
زبان انگلیسی عمومی
سمینار
نحوه نگارش پژوهش های حقوقی ،مقاله نویسی
فلسفه و منطق
منطق حقوق اسلام
فقه الجهاد
و امربه معروف و نهی از منکر
اشنایی با اصطلاحات حقوقی به زبان عربی
ترمینولوژی حقوق
ایات الاحکام
حقوق شرکت های تجاری
حقوق اسناد تجاری
ایین نگارش حقوقی
قواعد عمومی قرارداد ها و ایین تنظیم قراردادها و عقود معین و نامعین و خصوصی

مبانی جامعه شناسی
تدریس دروس تخصصی و اصلی و پایه
کارشناسی .ارشد و دکتری تخصصی کلیه گرایش های حقوق ،،
پیام نور .سراسری .ازاد .مجازی .فراگیر....

استاد :انصاری

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

محسن انصاری، از ۱۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

محسن انصاری
محسن انصاری
آگهی: تدریس خصوصی دروس حقوقی انلاین
محسن انصاری