برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت آداک ویرا پژوه

قرص دی پی دی-قرص دی پی دی پالین تست-قرص دی پی دی لاویب

قرص دي پي دي-قرص دي پي دي پالين تست-قرص دي پي دي لاويب

قرص دی پی دی
قرص دی پی دی پالین تست انگلستان , قرص دی پی دی وان لاویباند آلمان , قرص دی پی دی 3پالین تست , قرص دی پی دی تری لاویباند , قرص دی پی دی دستگاهی , کیت کلرسنج

شرکت آداک ویرا پژوه ADAK VIRA PAJOH بعنوان یکی از واردکنندگان اصلی در زمینه قرصهای اندازه گیری تست کلر یا بعبارت دیگر قرص DPD دی پی دی در ایران می باشد
این شرکت قرص دی پی دی DPD را از کمپانیهای معتبری چون PALINTEST انگلستان , LOVIBOND آلمان , LAMOTTE وارد می نماید
قرصهای دی پی دی دارای انواع مختلفی مانند :DPD1 , DPD3 , DPD4 می باشند
از قرص DPD1برای اندازه گیری مقدار کلر آزاد در آب استخرها و یا

در آب آشامیدنی استفاده می شود

از قرص DPD3دی پی دی تری برای اندازه گیری مقدار کلر توتال

آب آشامیدنی و آب استخراستفاده می شود
قرص دی پی دی فور DPD4 برای اندازه گیری مقدار ازن در آب می

باشد البته از قرص DPD4برای کالیبره کردن دستگاههای ازن متر

نیز استفاده می شود

قرص دی پی دی , قرصDPDبعلت کاربری بسیار آسان و ساده و

دقت بالامورد توجه بسیاری از کارشناسان این صنعت می باشد

قرصهای دی پی دی , قرصDPDدر ورقهای ده عددی10تایی با

پوشش آلومینیومی می باشند پوشش آلومینیومی به این قرصهای

DPDکمک می کند تا در برابر عوامل محیطی دوام و ماندگاری

بالاتری را داشته باشند

قرص DPD دی پی دی حتما باید در کنار کیت کلرسنج استفاده

شود کیت کلرسنج نیز از کمپانیهای زیر موجود می باشد:

کیت کلر سنج استخری از کمپانی LAMOTTE و کیت کلرسنج

پالین تست PALINTEST و کیت کلرسنج لاویباندبه همراه کیت

کلرسنج لاموتLAMOTTE تعداد60عدد قرص رایگان برای شروع

آزمایش و به همراه کیت کلرسنج پالین تست PALINTEST

تعداد40 عدد قرص که نیمی از آنها قرص دی پی دیDPD و نیم

دیگر قرص فنول رد Ph می باشد

قیمت قرص دی پی دی پالین تست

قیمت قرص دی پی دی لاویباند

دقت کیت کلر سنج استخری بصورت رنج 0.5 و کیت کلر سنج آب

آشامیدنی 0.1 می باشد

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت در

تماس باشید

دی پی دی وان پالین تست
قیمت قرص دی پی دی وان پالین تست
قرص دی پی دی تری پالین تست در بسته های 250 تایی

PALINTEST قیمت قرص دی پی دی پالین تست ,
قیمت قرص دی پی دی 3 پالین تست
فروش قرص دی پی دی وان لاویباند آلمان در بسته های 500

عددی قرص دی پی دی پالین تست مخصوص دستگاه کلرسنج

پالین تست قرص دی پی دی لاموت در بسته های 1000 عددی ,

قرص دی پی دی لاموت آمریکا برای دستگاه کلرسنج LAMOTTE

قرص دی پی دی لاوی باندLOVIBOND آلمان در مدل قرص دی پی

دی وان لاویباند , قرص دی پی دی 3 لاویباند , قرص دی پی دی 4

لاویباند , قرص دی پی دی وان و قرص دی پی دی 3 دستگاهی

لاویباند قرص دی پی دی lamotte قرص دی پی دی palintest

قرص دی پی دی lovibond DPDقرص دی پی دی وان پالین تست

مخصوص کیت کلرپالین تست قرص دی پی دی تری برای کیت

کلرسنج PALINTEST قرص DPD3 مخصوص اندازه گیری کلر توتال

در کیت کلرسنج پالین تست قرص DPD4 مخصوص اندازه گیری

ازن در دستگاه ازن متر پالین تست قرصDPD در بسته های

250عددی و 500 عددی و 1000 تایی قرصDPD1 موجود در کیت

کلرسنج لاویباند و پالین تست 20عدد می باشد


قرصDPD3 قرصDPD4
قیمت قرصDPD قیمت
قرص DPD1
قیمت قرصDPD3 قیمت قرص DPD4

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت آداک ویرا پژوه، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده ... و ۱۳ ساعت پیش به روز شده.

شرکت آداک ویرا پژوه
شرکت آداک ویرا پژوه
آگهی: قرص دی پی دی-قرص دی پی دی پالین تست-قرص دی پی دی لاویب
شرکت آداک ویرا پژوه