برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
پیمانکاری شهبازی

پیمانکاری بخش ‌آسفالت ‌ایزوگام ‌قیرگونی تراشه

پيمانكاري بخش ‌آسفالت ‌ايزوگام ‌قيرگوني تراشه

پیمانکاری ‌شهباز ی‌با‌۱۵‌سال‌سابقه ‌کاری ‌در‌انجام ‌تهیه ‌و‌پخش ‌تراشه ‌آسفالت ‌آسفالتکاری ‌جدول ‌کاری ‌محوطه ‌سازی
ایزوگام ‌قیر‌گونی اجرا‌کلیه عایقهای ‌رطوبتی
تهیه‌ایزوگام قیرگونی و نصب ‌ازجلمه‌پشت‌بام‌سرویسهای ‌بهداشتی اسختر‌‌
پل‌ها‌‌‌.پی‌دیوار‌‌‌شیروانی ‌مرغداری وغیر
آسفالت ‌برای‌پشت ‌بام‌‌محوطه ‌کوچه
پیاده‌رو‌خیابان ‌پارکینگ ‌طبقاتی غیره

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

پیمانکاری شهبازی، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

پیمانکاری شهبازی
پیمانکاری شهبازی
آگهی: پیمانکاری بخش ‌آسفالت ‌ایزوگام ‌قیرگونی تراشه
پیمانکاری شهبازی