برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
کیمیاکوثر خلیج فارس

بازرگانی کیمیاکوثر

بازرگاني كيمياكوثر

پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی - پلی آلومینیوم کلراید فاضلابی - پلی الکترولیت آنیونی و کاتیونی - نشادر - هیدرو فلوئوریک اسید HF - آمونیوم بای فلوراید - مونوسدیم فسفات - دی سدیم فسفات - مونو آمونیوم فسفات - دی آمونیوم فسفات - مونو پتاسیم فسفات - تری پلی فسفات - تری سدیم فسفات ساندیا و تیانجین - سیتریک آبدار - سیتریک خشک - سی ام سی cmc - مالتو دکسترین - زانتانگام - گوارگام - سوربیتول - بنزوات سدیم - سیترات سدیم ttca - گلوکنات سدیم - نیتریت سدیم - متابی سولفیت سدیم - فسفریک - سولفوریک - سولفات پتاسیم - سولفات مس - سولفات آهن - سولفات منیزیم - سولفات منگنز - سولفات آلومینیوم - سولفات آمونیوم - کربنات پتاس - کلرور پتاسیم - هیدروکسید پتاسیم - سوربات پتاسیم - اسید بوریک - اسید کلریدریک - سیترات منیزیم - اسید اسکوربیک (ویتامین ث) - آسپارتام - اوره - سدیم ساخارین - کربنات کلسیم - کلرور فریک - کلرور کلسیم - مونو اتیلن گلایکول - پرمنگنات پتاسیم - سیلیکات سدیم - گوگرد - تولوئن - هیدروکسید کلسیم - هیدروکسید سدیم - هیدرازین - رزین های آنیونی و کاتیونی - EDTA-2NA
- EDTA-4NA - آمونیاک (بی کربنات آمونیوم) - آهک - کلر (قرص و پودر) - پروپیلن گلایکول

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

کیمیاکوثر خلیج فارس، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ روز پیش به روز شده.

کیمیاکوثر خلیج فارس
کیمیاکوثر خلیج فارس
آگهی: بازرگانی کیمیاکوثر
کیمیاکوثر خلیج فارس