برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
سامان محمد نژاد

خریدار ضایعات نخ پرس.تورماهی .طناب کشتی و....

باسلام خریدار ضایعات نخ پرس.گونی و طناب کشتی.
تور ماهی .سلفون . ضایعات مواد pp

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

سامان محمد نژاد، این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده ... و ۳ ماه پیش به روز شده.

سامان محمد نژاد
سامان محمد نژاد
آگهی: خریدار ضایعات نخ پرس.تورماهی .طناب کشتی و....
سامان محمد نژاد