برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
بازرگانی خاموشی

فروش گازوئیل صادراتی

فروش گازوئيل صادراتي

بنام یزدان پاک
فروش بنزین وگازوئیل صادراتی جهت عراق، افغانستان،پاکستان و۰۰۰
گازوئیل D2
بنزین در اکتانهای ۹۲،۹۵،۹۷
وانواع هیدروکربن (سبک وسنگین)
نمایندگی رسمی فروش اکتان بوسترمتیل استادونفتا
بازرگانی خاموشی با۲۰ سال سابقه تجارت
درمحصولات مختلف به کشورهای عراق افغانستان پاکستان و… وسابقه درخشان در امرصادرات گازوئیل بصورت انحصاری از تولیدکنندگان معتبر داخلی را دارد.دوستان لطفأ توجه بفرمایید سابقه بازرگانی خاموشی درتمام گمرکات قابل استعلام است واینکه چون تجارت سوخت شکرخدا پرسودمیباشدمتعصفانه افرادزیادی که هیچ سابقه ای دراین امرندارند خریداران محترم را به شک واشتباه وگاهن متضررمیکنندو قیمتهای که افرادفیک بشما عزیزان میدهندرا درنظرنگیرید وفقط بابازرگانیهایی که دراین زمینه فعالیت کرده اندوسابقه دارندهمکاری بفرمایید. فروش گازوئیل فقط جهت صادرات میباشد وفروش داخلی نداریم.
یاحق

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

بازرگانی خاموشی، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

بازرگانی خاموشی
بازرگانی خاموشی
آگهی: فروش گازوئیل صادراتی
بازرگانی خاموشی