برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
داودمقدم

توربین شافت

توربين شافت

بازسازی انواع توربین ها با27 سال سابقه بدون ایجاد
تنش جهت اطلا عات بیشتر به این آدرس ایمل نمایید .
ایمیل: moghadam.tajer@yahoo.com
09121321498 تلفن همراه
sms : 09121321498 مقدم

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

داودمقدم، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۳ روز پیش به روز شده.

داودمقدم
داودمقدم
آگهی: توربین شافت
داودمقدم