برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
رضاحیدری (آسو شیمی)

فروش نیترات کلسیم،سولفات منگنز،سولفات روی

فروش نيترات كلسيم،سولفات منگنز،سولفات روي

فروش مواد اولیه شیمیایی
نیترات کلسیم پودری،شکری وگرانول
سولفات منگنز
سولفات آهن خشک
سولفات روی
آمونیوم بای فلوراید
نشادر ایرانی و چینی
اسیدHFایرانی و چینی
سودپرک صادراتی
پرمنگنات ایرانی و چینی
SLSپودری مالزی
اسیدسیتریک خشک و آبدار
پرسولفات آمونیوم
پرسولفات پتاسیم

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

رضاحیدری (آسو شیمی)، این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

رضاحیدری (آسو شیمی)
رضاحیدری (آسو شیمی)
آگهی: فروش نیترات کلسیم،سولفات منگنز،سولفات روی
رضاحیدری (آسو شیمی)