برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
محمد مجیدی

ضد یخ بتن

ضد يخ بتن

ضد یخ بتن - جهت بتن ریزی در روزهای سرد سال
محصولی از شرکت ژیکاوا
در گالن های 5 و 25 کیلویی
با تشکر از ایستگاه

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

محمد مجیدی، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده ... و ۷ ماه پیش به روز شده.

محمد مجیدی
محمد مجیدی
آگهی: ضد یخ بتن
محمد مجیدی