برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ثبت سپهر حسینی

واگذاری رتبه 4و5 نفت و گاز

واگذاري رتبه 4و5 نفت و گاز

واگذاری رتبه 4و5 نفت و گاز
واگذاری رتبه 5 راه و ابنیه
واگذاری رتبه 5 راه و تاسیسات
واگذاری رتبه آب و تاسیسات

واگذاری رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات
واگذاری رتبه 3 راه سازی
واگذاری رتبه 4 ابنیه ساختمان


جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه واگذاری تماس حاصل فرمایید

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ثبت سپهر حسینی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۸ ماه پیش به روز شده.

ثبت سپهر حسینی
ثبت سپهر حسینی
آگهی: واگذاری رتبه 4و5 نفت و گاز
ثبت سپهر حسینی