برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی سامه
توان
1

گلیسیرین ونیتریت سدیم وساخارین و کافئین

گليسيرين ونيتريت سديم وساخارين و كافئين

شیمیایی آراد کو واردکننده گلیسیرین دارویی و خوراکی برند klk و ویلمار و پالمک و کافئین برند آرتی هند و سوربیتول پودری و نیتریت سدیم و سدیم ساخارین و دکستروز خشک و ابدار و گلوتومات سدیم و تری سدیم سیترات و هیدروسولفیت سدیم چینی و کلسیم پروپیونات و سدیم پروپیونات و هیدروکسید پتاسیم و هگزامتافسفات وتری سدیم فسفات و تری پلی فسفات نیتریت سدیم اکسید منیزیم و کازئینات سدیم و رنگ کارامل پودری و رنگ کارمین طبیعی و رنگ بتاکاراتن و گلوتومات سدیم و گلایسین و نیتریت سدیم و کافئین پودری دارویی و اکسید منیزیم دارویی و بنزوات سدیم دارویی و سوکرالوز دارویی و اسید اسکربیک دارویی و دکستروز خشک و آبدار و تری سدیم سیترات و اسید پیروفسفات و پروپیونات سدیم و پروپیونات کلسیم و سدیم گلوکنات خوراکی و نیتریت سدیم و گلایسین و گلیسیرین klk مالزی و پارافین هندی خوراکی و استات سدیم خشک و سوربات پتاسیم و لستین ســــــویا هندی و برزیلی و استات سدیم و گلوتومات سدیم و مونوگلیسیرید و متابی سولفیت سدیم و اسید لاکتیک و دکستروز آبدار و خشک و اسید فسفریک 85% مایع و اسید لاکتیک و اسید سولفامیک و اسید اگزالیک و اسید فرمیک و مالتو دکسترین و سیتریک خشک و آبدارخوراکیو تری سدیم فسفات خوراکی اصل و میباشد کالای فوق دارای انالیزوگواهی بهداشت میباشد.
اقلام وارداتی مستقیم این شرکت:
سوربات پتاسیم خوراکی چینی
بنزوات سدیم خوراکی چینی
گزانتانگام چینی خوراکی
گوارگام خوراکی چینی
سوربیتول روکت و چینی خوراکی و دارویی
کافئین خوراکی و دارویی پودر و گرانول
تری سدیم سیترات(سیترات سدیم)
تری سدیم فسفات خوراکی
نیتریت سدیم خوراکی چینی
cmc خوراکی سانروز و چینی
آمونیوم پرسولفات
پتاسیم پرسولفات
هیدرازین
گلیسیرین
تری سدیم فسفات ساندیا
تری پلی فسفات ساندیا
هگزامتافسفات ساندیا
روغن کرچک
روغن نارگیل
پرکلرواتیلن inovin فرانسه
متیلن کلراید چینی
آمونیاک پودری
جوش شیرین چینی و ایرانی
مونوپروپیلن گلایکول کره
دی پروپیل گلایکول کره
ادتا چهار سدیم
ادتا دو سدیم
سدیم فلوراید
آمونیوم بای فلوراید
جوش شیرین
هیدروکسید پتاسیم
کربنات پتاسیم
ساخارین
سوکرالوز
پتاسیم پرمنگنات
اروزیل

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی سامه، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است ...

این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده ... و ۶ ساعت پیش به روز شده.

شیمیایی سامه
شیمیایی سامه
آگهی: گلیسیرین ونیتریت سدیم وساخارین و کافئین
شیمیایی سامه