برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
بهنوژن

فروش مواد شیمیائی آزمایشگاهی

فروش مواد شيميائي آزمايشگاهي

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی شرکت بهنوژن آمادگی خود را جهت فروش اقلام ذیل بصورت موجود از سازندگانی چون مرک ، اپلیکم ، شارلو و ... اعلام میدارد.


2-Aminopyridine
2-آمینوپیریدین

Eriochrome Black T
اریوکرو بلک تی

1,2-Epoxybutane
1و2-اپوکسی بوتان

HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane
هگزامتیل دی سیلازان

Cobalt (II) chloide hexahydraté
کبالت کلراید 6آبه

Coomassie brillant Bleu ® G250
کوماسی برلیانت بلو جی 250

1,10-Phénanthroline monohydraté
1و10-فنانترولین یک آبه

Polyvinylpyrrolidone
پلی وینیل پیرولیدون

Ammonium Iron (II) sulfate 6H2O
آمونیوم آهن(2)سولفات 6آبه

1,4-Butane sultone
1و4-بوتان سولتون

Molecular Sieve UOP Type XL-8 1.3
ملوکولار سیو

Nicotinic acid 99.5%
اسید نیکوتینیک

Lithium metaborate
لیتیم متابورات

Guanine
گوانین

N-Isopropylacrylamide
ان-ایزوپروپیل آکریل آمید

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
ان و ان - دی متیل -پارا-فنیلن دی آمین سولفات

Iodoform
یدوفورم

Hafnium(IV) chloride
هافنیوم کلراید

Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
لیتیم بیس(تری فلورومتان سولفون ایمید)

Phenanthrenequinone
فنانترن کوئینون

Arsenic(III) oxide
اکسید آرسنیک

Diethyl chlorophosphate
دی ایتیل کلروفسفات

Carbon tetrabromide
کربن تترابروماید

Bismuth(III) oxide
اکسید بیسموت

2-Aminothiazole
2-آمینوتیازول

Tetra-n-octylammonium bromide
تترا-ان-اکتیل آمونیوم بروماید

Vanadyl(IV) sulfate hydrate
سولفات وانادیل

Calmagite
کالماگیت

Benzoylacetonitrile
بنزویل استونیتریل

Lithium trifluoromethanesulfonate
لیتیم تری فلورومتان سولفونات

Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
متیل-3-آمینو-2-تیوفن کربوکسیلات

tert-Butyl isocyanide
tert-بوتیل ایزوسیانید

Benzyl isocyanide

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

بهنوژن، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

بهنوژن
بهنوژن
آگهی: فروش مواد شیمیائی آزمایشگاهی
بهنوژن