کامپیوتر :: تعمیر و نگهداری

تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ در اصفهان

تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ در اصفهان
www.semsary.net
32355820
اصفهان
‪چهارشنبه، ۱ آذر ۱۳۹۶‬
49 بار

تعمیر لپ تاپ در اصفهان


خرابی هاى ولتاژ لپ تاپ:

در صورتى که تصویر را بصورت خیلى کم رنگ داخل LCD ببینیم خرابى مربوط به هاى ولتاژ مى باشد که در این صورت اصلا نور نداریم دراین حالت مشکل هاى ولتاژ مربوط به ترانزیستورها وکانورتور هاى روى برد است که اگر آن ها سالم بودند IC آن خراب مى باشد.

اگر هاى ولتاژ نویز روی بلند گوها مى انداخت ویا از LCD صداى کزکز مى آمد چوک روى هاى ولتاژ خراب است که هاى ولتاژ باید

تعویض شود.

اگر هاى ولتاژ مانع روشن شدن سیستم مى شد ترانزیستورها و کانورتورهاى روی هاى ولتاژ خراب است.

نکته: نهایتا یک بار مى توان روى برد LCD با هیتر هاى معمولى IC عوض کرد.

مسیر ورودی ولتاژ در لپ تاپ:

وقتى که دستگاه را سوئیچ مى کنیم وپاور دستگاه را کلیک می کنیم (منظور دکمه روشن شدن مادربرد است) برق اول وارد کانورتورها وترانزیستورهاى پورت ورودى برق مى شود.

بعد از کانورتورها و ترانزیستور ها برق وارد آى سى MAXIM مى شود از آى سى MAXIM به چیپ جنوبى چیپ جنوبى دستگاه را سوئیچ مى کند.

برخی از ایرادات مربوط به برد اصلی:

1- دستگاه سوئیچ مى شود ولى تصویر نمى دهد :

ابتدا کانورتورها و ترانزیستورهاى دور CPU – RAM چیپ شمالى و چیپ گرافیک تست شود در صورتى که همه آن ها سالم بود از دستگاه خروجى CRT مى گیریم (یعنى با استفاده از مانیتورCRT یک سر سیم آن را به پشت دستگاه وصل مى کنیم) اگر خروجى CRT داشتیم چیپ گرافیک سالم است وایراد از خروجى LCD مى باشد یا خود LCD قبل از انجام این مراحل نکته بسیار مهم این است که RAM دستگاه را با RAM تستر خودمان تعویض کنیم در ضمن کلیه Device ها را براى تست تصویر یا هر ایرادى از برد جدا مى کنیم.

در صورت مشخص نشدن مشکل از دیباگر استفاده مى کنیم اگر چراغ بایوس خاموش بود بایوس مشکل دارد در صورتى که چراغ RESTART دائما روشن مى شد چیپ شمالی خراب است ودر این صورت دیباگر کد FF یا 00 نشان مى دهد اگر دیباگر کد C0 یا C1 نشان دهد خرابى مربوط به قسمت RAM مى باشد (منظور از قسمت RAM شامل خود RAM ترانزیستورها وکانورتورها و اسلات RAM مى باشد.

در صورت تصویر ندادن چند قطعه را چک مى کنیم:

1- ولتاژ دور CPU که باید بین 1 تا 1/8 ولت باشد.

2- ولتاژ دور RAM که ولتاژ باید 2 تا 2/6 ولت باشد.

3- ولتاژ چیپ شمالى 1 تا2/5 ولت باشد.

4- ولتاژ چیپ گرافیک بالاى 1 زیر 3 ولت باشد.

5- ICS : بالاى یک ولت باشد.

6- BIOS : باید ولتاژ روى پایه هایش باشد ولى مقدار آن مشخص نیست.

دستگاه سوئیچ نمى شود:

- در این صورت اول طبق اصول اول آداپتور را چک می کنیم که خروجى آن طبق عدد نوشته شده ى روى آن باشد.

- از وارد شدن برق به جک پاور مطمئن مى شویم. ولتاژ روب دکمه استارت را چک میکنیم بعد از آن کانورتورها وترانزیستورها در هیته ى ورودى برق (پشت وروى برد)بعد ازآن نزدیک ترین ماکسیم به ورودى برق و بعد از آن چیپ جنوبى.

لپ تاپ روشن مى شود تصویر مى دهد ولى زود خاموش مى شود:

این نوع خرابى نشانه ى اتصال قوى در مدار مى باشد که ابتدا باید کلیه قطعات اضافى روى برد یعنى device ها را از روى برد جدا کنیم مشکل حل نشد باید برد را لخت کنیم وبیرون از دستگاه چک کنیم براى پیدا کردن قطعى در مدار مى توان با فشار دادن در نقاط برد محل قطعى را پیدا کرد به این صورت که برد را به صورت RANDOM فشار مى دهیم و سوئیچ مى کنیم هر جاکه مشکل حل شد همان ناحیه قطعى یا اتصالى دارد که باید با تعویض قطعه یا لحیم سردى عیب را برطرف مى کنیم.

دستگاه روشن مى شود تصویر نمى دهد ولی دستگاه به کل سالم است:

در چنین صورتى دقت کنیم که وقتى دستگاه را سوئیچ مى کنیم صفحه ى دستگاه از حالت سیاهى به حالت هایلایت خیلى تیره در مى آید اگر همچین مشکلى داشتیم خرابى مربوط به تنظیمات SETUP دستگاه است یا Bios پریده است.

تصویر مى دهد ولى در همان صفحه اول هنگ مى کند:

اگر مادربرد تصویر بدهد ولى در همان صفحه اول هنگ کند احتمالا خرابى مربوط به Bios است که ابتدا آى سى Bios را چک مى کنیم یا در صورت لزوم بایوس را فلش یا پرو گرام مى کنیم یا UPDATE اگر مشکل حل نشد خرابى مربوط به سه چیپ اصلى (چیپ شمالى- چیپ جنوبى- چیپ گرافیک) یا RAM مى تواند باشد.

ولى اگر دستگاه زمانى که دکمه ى Delete یا F2 را مى زدیم یا موقعى که داخل بایوس مى رفت ولى موقع تغییر دادن یا Save کردن هنگ مى کرد خرابى مربوط به بایوس است.

حتما قبل از همه اینها برد را لخت کنید تا احتمال اینکه خرابی مربوط به قطعه ای باشد مشخص شود.

دستگاه روشن مى شود تصویر نمى دهد خاموش مى شود.

در این حالت خرابى مربوط به سوئیچ برد است یعنى وقتى دستگاه سوئیچ مى شود ولتاژ به قسمتى مى رسد که اتصالى دارد ابتدا باید RAM دستگاه را تعویض کنیم اگر مشکل حل نشد مراحل زیر را طى کنید:

1- هر آى سى که داغ مى کرد مشکل دارد.

2- اگر هیچ آى سى داغ نمى کرد باید کانورتورها و ترانزیستورهاى دور چیپ جنوبى و آى سى MAXIM راتست کنیم براى این حالت باید کل مدار را لخت کنیم.

براى از بین بردن پسورد Setup یا پسورد اول سیستم

در مدل های DualCore به پایین تنها با برداشتن باطرى سیموس وشرت کردن جاى پایه هاى باطرى با یکدیگر پسورد از بین مى رود این کار را باید برای چند ثانیه انجام داد بدون اینکه باطرى یا شارژر به دستگاه وصل باشد.

نکته: در سیستم هاى جدید این کار را نمى توان انجام داد به دلیل اینکه این دستگاه ها یک آى سى به نام آى سى security دارند که فقط باید یک آى سى خام با همان مدل وهمان شماره به جاى آن جایگزین کنیم. و همزمان بایوس را پروگرام کنیم.

در صورتى که تصویر داریم ولى هرگاه (Random) هنگ مى کند

در این حالت باید کلیه قطعات جانبى را از برد جدا کنیم که خرابى از آن ها نباشد در صورتی که مربوط به مادربرد بود ابتدا دقت مى کنیم که دماى CPU- چیپ شمالى- چیپ جنوبى یا چیپ گرافیک بالا نباشد اگر مشکل حرارتى نداشتیم Device ها را چک می کنیم وجابه جا مى کنیم که ایراد از آن ها نباشد اگر از همه مراحل مطمئن شدیم که ok است ویندوز دستگاه را تعویض مى نماییم.

در صورتى که تصویر داشتیم ولى تصویر خط- پرش- یا لرزش دارد

در این صورت ابتدا از VGA خروجی میگیریم اگر در آنجا هم همین مشکل بود خرابى مربوط به چیپ گرافیک مى باشد قبل از هر کارى ابتدا باید ICS و کریستال را به دقت چک کنیم (یا تعویض) اگر مشکل حل نشد به شرطى که تصویر خط داشت چیپ گرافیک را تعویض مى کنیم.

خرابی های مربوط به صدا:

اگر صدا دیتکت شد ولى خروجى صدا نداشتیم کریستال خراب است

اگر صدایى که ضبط مى کردیم مشکل داشت

1-کریستال 2- چیپ صدا 3- چیپ میکروفن.

نکته:چیپ صدا وچیپ میکروفن در بعضی از دستگاه ها یکی است ودر بعضی از دستگاه ها یکی نیست.

در صورتى که LAN دستگاه ایراد داشته باشد:

اگر LAN اصلا دیتکت نشود خرابى مربوط به کانورتورها وترانزیستورهاى اطراف LAN ویا خود آى سى LAN مى باشد (ایرادات نرم افزارى فراموش نشود).

اگر دیتکت شد ولى ارتباط برقرار نمى کرد خرابى مربوط به کریستا ل یا آى سى LAN مى باشد.اگر ارتباط برقرار مى کرد ولى فایل انتقال نمى داد خرابى مربوط به آى سى LF مى باشد.

وقتى که شارژر را به لپ تاپ وصل مى کنیم چراغ شارژر خاموش مى شود:

این حالت نشانه اتصالى در مدار مى باشد که باید کانورتورها و ترانزیستور هاى پشت سوکت ورودى برق را تست کنیم اگر آن ها سالم بودند کانورتورهاى دور چیپ شمالى سوخته است در غیر این صورت دنبال اتصالى مى گردیم.

اگر دستگاه با شارژر روشن مى شود ولى با باطرى روشن نمى شود به شرطى که باطرى سالم باشد خرابى مربوط به آى سى MAXiM شارژ مى باشد.

اگر با باطرى روشن شود ولى با شارژر روشن نشود خرابى مربوط به شاژر بوده و شارژر تعمیر مى شود.

تعمیر LCD لپ تاپ :

تشکیل شده از دو قسمت 1- هاى ولتاژ 2- فلور سنت یا لامپ تصویر

گروه مهندسی لعل فام

اصفهان -خیابان طالقانی -بازار کامپیوتر طالقانی پ175

دقت کنید ساعت تماس 10صبح الی 13 عصر 17 الی 20

03132370105

03132373523

03132355820

03132373524

مشخصات آگهی

نام
www.semsary.net
ایمیل
تلفن
32355820
انقضا
‪یکشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶‬
موقعیت
اصفهان
آدرس
اصفهان
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

تعمیرات لپ تاپ | تعمیرات کامپیوتر | تعمیر کیس | تعمیر لپ تاپ |


آگهی‌های اصفهان ( صفحه 1 از 138 )
امروز: ‪۱۲:۴۹‬

مصالح ساختمانی عباسی

موزاییک سازی اطمینان با بیش از ۵ دهه سابقه در فروش انواع موزاییک در سایزهای مختلف با دستگاه های تمام اتوماتیک روز دنیا
انواع مصالح ساختمانی ...


مصالح ساختمانی اطمینان، اصفهان، تلفن: 09133135615
امروز: ‪۱۲:۴۴‬

طراحی وب سایت، اپلیکیشن اندروید، ios، تور مجازی

شرکت ستایش با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید اپلیکیشن های متنوع اندروید، اپلیکیشن ios وب سایت و پورتال ، پیشتاز در زمینه فناوری اطلاعات میزبان ...


setayeshteam، اصفهان، تلفن: 09131057001
امروز: ‪۱۲:۴۴‬

استخدام و پذیرش کارآموز برنامه نویس با سابقه کار مربوط

شرکت معتبر سپهر رایانه ستایش در راستای تکمیل کادر خود در اصفهان از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس طراح ...


سپهر رایانه ستایش، اصفهان، تلفن: 09131057001
امروز: ‪۱۲:۴۲‬

اجاره کوتاه مدت سوئیت و اپارتمان مبله اصفهان 09030302885

در صورتی که به اصفهان برای گردش ، کار ویا معالجه تشریف آوردید ما برای اقامت شما مسافرین گرامی و کردشکران با بهترین ابارتمانهای مبله اماده بذیرایی ...


مهندس پویا، اصفهان، تلفن: 09030302885
امروز: ‪۱۲:۳۷‬

اجاره منزل سوییت و آپارتمان مبله در اصفهان

اجاره آپارتمان ،منزل ، سوئیت و باغ مبله در اصفهان
نوساز نزدیک به زاینده رود ...


1
مهندس شرافت، اصفهان، تلفن: 09386149451
امروز: ‪۱۲:۳۷‬

اجاره آپارتمان مبله نوساز در اصفهان

با سلام :اگربه دنبال منزل مبله شیک در اصفهان میگردید با تمامی امکانات رفاهی از قبیل مبلمان وسایل خواب تلویزیون پارکینگ اینترنت و .... نزدیک ...


ali sherafat، اصفهان، تلفن: 09386149451
امروز: ‪۱۲:۳۷‬

اجاره موقت آپارتمان مبله در اصفهان

اجاره آپارتمان مبله و سوئیت مبله با تمامی امکانات در بهترین نقاط شهر اصفهان
اجاره آپارتمان مبله در اصفهان در بهترین نقاط شهر به صورت ...


علی، اصفهان، تلفن: 09386149451
امروز: ‪۱۲:۳۷‬

فروش سنگ نرده یا صراحی چینی نیریز

چینی نیریز به دلیل رنگ سفید ساب پذیری جلا و شفافیت از دیرباز در ابزارهای سنگی مانند صراحی چینی نیریز و یا نرده سنگی چینی نیریز مورد استفاده قرار ...


اسماعیلی، اصفهان، تلفن: 09376546207
امروز: ‪۱۲:۳۷‬

سنگ لاشتر تیشه ای

سنگ لاشتر تیشه ای از خانواده مرمریت است و با زمینه مشکی و خطوط سفید نامتراکم شناخته میشود. استفاده از سنگ لاشتر تیشه ای به دو شکل صیقلی و تیشه ای در ...


اسماعیلی، اصفهان، تلفن: 09014805932
امروز: ‪۱۲:۳۷‬

فروش آجر زرد معمولی از اصفهان

آجر زرد معمولی در مقیاس بزرگ در صنعت ساختمان استفاده میگردد و در این میان آجر زرد معمولی اصفهان بیشترین سهم را دارد.آجر زرد معمولی،آجر 3 سانتی،آجر ...


اسماعیلی، اصفهان، تلفن: 09371450138
امروز: ‪۱۲:۳۶‬

اجاره آپارتمان،منزل و سوئیت مبله در اصفهان

باسلام
اجاره کوتاه مدت منزل،اپارتمان و سوئیت مبله برای مسافرین تجاری و تفریحی,گردشگران وغیره,با آرامش امنیت واطمینان خاطر حاضر برای ارائه بهترین ...


خانم مهندس حجازیان، اصفهان، تلفن: 09030292344
امروز: ‪۱۲:۳۴‬

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون نژاد B9 ...


یوسف یوسفی، اصفهان، تلفن: 77612954
امروز: ‪۱۲:۳۳‬

خرید و فروش شترمرغ / فروش بوقلمون

خرید و فروش شترمرغ و بوقلمون در ایران ،
فروش جوجه شترمرغ ، پیش فروش جوجه شتر مرغ ،فروش بوقلمون، جوجه بوقلمون بزرگترین مرکز تهیه و توزیع ...


ارش، اصفهان، تلفن:
امروز: ‪۱۲:۳۳‬

جوجه مرغ اصلاح نژاد و بومی و محلی ، فروش انواع جوجه

مجتمع گله ی مادر و پرورش جوجه مرغ محلی وبومی واصلاح نژادشده وبلدرچین وکبک در سنین مختلف با نازلترین قیمت و انواع مرغ محلی و بومی و تخمگذار شرکت حامی ...


ارش، اصفهان، تلفن: 09392604511
امروز: ‪۱۲:۳۳‬

فروش جوجه مرغ تخمگذار در اصفهان

فروش جوجه مرغ تخمگذاره پولت_هاین
1روزه و یک ماهه ...


قربانی، اصفهان، تلفن: 03134417994
امروز: ‪۱۲:۳۱‬

تعمیرگاه و فروشگاه جهان کمپرسور

تعمیر انواع بلوئرهای صنعتی روتس
فروش و تعمیر انواع کمپرسورهای اسکرو ...


علیرضا نظری، اصفهان، تلفن: 09133891060
امروز: ‪۱۲:۳۱‬

جهان کمپرسور/تعمیر بلوئر کمپرسور اسکرو

سرویس تعمیر و نگهداری و فروش
انواع بلوئرهای صنعتی ...


علیرضا نظری، اصفهان، تلفن: 09133891060
امروز: ‪۱۲:۲۷‬

دستگاه شستشو وتعویض روغن گیربکس اتومات و نیمه اتومات

فنون صنعت
عرضه کننده تجهیزات تعمیرگاهی ...


فنون صنعت، اصفهان، تلفن: 03133332042
امروز: ‪۱۲:۲۵‬

کروز کنترل

با سلام خدمت همشهریان عزیز
امروزه اکثر جریمه های سنگین رانندگی بعلت سرعت غیر مجاز در اتوبانهای شهری و برون شهری بوده است. ### مرکز تخصصی آپشن ...


Mahdi، اصفهان، تلفن: 09126543353
امروز: ‪۱۲:۲۵‬

فروش لوازم اصلی خودروهای چینی (برلیانس،آریو،چانگان)

فروش و پخش لوازم اصلی خودروهای چینی (برلیانس،آریو،چانگان،ام وی ام،لیفان)بدنه،زیر و بند،موتوری،برقی
برلیانس H220/H230,H320/H330 ...


پارتیک، اصفهان، تلفن: 09103901306
امروز: ‪۱۲:۲۵‬

کروز اچ سی کراس رسید# تعداد محدود #

با سلام خدمت همشهریان عزیز
امروزه اکثر جریمه های سنگین رانندگی بعلت سرعت غیر مجاز در اتوبانهای شهری و برون شهری بوده است. ### مرکز تخصصی آپشن ...


Mahdi، اصفهان، تلفن: 09126543353
امروز: ‪۱۲:۲۵‬

تمامی آپشن های جک و برلیانس

با سلام خدمت همشهریان عزیز ⚘⚘⚘🙋
### مرکز تخصصی آپشن خودرو اصفهان ### تمامی آپشن های جک و برلیانس موجود می باشد. پاور ویندوز جک S5 اسمارت ...


Mahdi، اصفهان، تلفن: 09126543353
امروز: ‪۱۲:۲۴‬

دستگاه شستشو وتعویض روغن گیربکس اتوماتیک

فنون صنعت
عرضه کننده تجهیزات تعمیرگاهی ...


فنون صنعت، اصفهان، تلفن: 03133332042
امروز: ‪۱۲:۲۳‬

اجاره و فروش دیزل ژنراتور- کامینز- پرکینز- ولوو

فروش انواع دیزل ژنراتور(کوپله فابریک ) و گازژنراتور
فروش ،خرید ، اجاره دیزل ژنراتور(کامینز ، ولوو، پرکینز و ... ) ...


پارنا صنعت، اصفهان، تلفن: 031-35772826
امروز: ‪۱۲:۲۳‬

اجاره و فروش دیزل ژنراتور- کامینز- پرکینز- ولوو-کاترپیل

ساخت و کوپله انواع دیزل ژنراتور با موتور (ولوو؛پرکینز؛کامینزو....)وژنراتور(استنفو رد؛مکالته؛لروی سامر؛(اصلی و چینی))
ساخت کانوپی و شاسی دو چرخ و ...


پارنا صنعت، اصفهان، تلفن: 03135772826
امروز: ‪۱۲:۲۳‬

تعمیر ,نصب و راه اندازی انواع دیزل ژنراتور

تعمیر و نگهداری انواع دیزل ژنراتور
نسل قدیم و جدید ...


پارنا صنعت، اصفهان، تلفن: 031-35772826
امروز: ‪۱۲:۲۳‬

اجاره منزل مبله برای اِسکان مسافرین اصفهان

اجاره آپارتمان مبله در اصفهان مدت زمانی است که به عنوان گزینه‌ای قابل توجه در کنار رزرو هتل برای مسافران شده است. در کشور ما اگرچه اسکان دائمی در ...


خانم مهندس حجازیان، اصفهان، تلفن: 09030292344
امروز: ‪۱۲:۱۷‬

گروه صنعتی جی وود

گروه صنعتی جی وود
تولید کننده صفحه کابینت چوب پلاست (ضد آب) گروه صنعتی جی وود در سال 1394 فعالیت خود را در صنعت چوب پلاست (صفحه کابینت) با بهره ...


جی وود، اصفهان، تلفن: 09138103406
امروز: ‪۱۲:۱۶‬

تولیدقطعات و فروش انواع پلیمرهای صنعتی (PE-PA-POMو..)

تولید کننده و وارد کننده میلگرد ، ورق و بوشن های پلیمری( پلی اتیلن ، پلی آمید ، پوم، ای بی اس، فیبر نخ دار ، فیبر استخوانی ، فایبر گلاس ، ورق میگا ، ...


صالح مظاهری، اصفهان، تلفن: 03133863075
امروز: ‪۱۲:۱۶‬

گروه صنعتی تفلون سازان

تولید کننده و وارد کننده میلگرد ، ورق و بوشن های پلیمری( پلی اتیلن ، پلی آمید ، پوم، ای بی اس، فیبر نخ دار ، فیبر استخوانی ، فایبر گلاس ، ورق میگا ، ...


گروه صنعتی تفلون سازان، اصفهان، تلفن: 031338763075
آگهی‌های ویژه: تعمیر و نگهداری
آگهی‌های ویژه: کامپیوتر
شارژ کارتریج با تونر فابریک در محل
9
ایران چاپگر تنها نمایندگی رسمی hp د
تلفن : 88319556
شبکه گستران
9
behrooz haghighat
تلفن : 021
شارژ کارتریج در محل
8
ماشین های اداری اذین
تلفن : 09125027330
فروش مودم مخابراتی تلبس tellabs
5
نوین ارتباط
تلفن : ٨٨٩٩٥٦٩١
فروش کیس مینی دست دوم HP 6000 7500/2/160

فروش کیس مینی دست دوم HP 8000 8400/2/160

فروش کیس مینی دست دوم HP 6200 i3 2100/4/500

فروش کیس مینی دس
فروش عمده کیس و مانیتورهای دست دوم وارداتی
4
پارسیان رایانه
تلفن : 09163218856
فروش تجهیزات سیسکو
4
نوین ارتباطات فراز
تلفن : ٨٨٩٩٥٦٩١
فروش مودم آیتس ITAS
4
نوین ارتباطات فراز
تلفن : 88995691
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات