کامپیوتر :: تعمیر و نگهداری

تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ در اصفهان

تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ در اصفهان
www.semsary.net
32355820
اصفهان
‪شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶‬
74 بار

تعمیر لپ تاپ در اصفهان


خرابی هاى ولتاژ لپ تاپ:

در صورتى که تصویر را بصورت خیلى کم رنگ داخل LCD ببینیم خرابى مربوط به هاى ولتاژ مى باشد که در این صورت اصلا نور نداریم دراین حالت مشکل هاى ولتاژ مربوط به ترانزیستورها وکانورتور هاى روى برد است که اگر آن ها سالم بودند IC آن خراب مى باشد.

اگر هاى ولتاژ نویز روی بلند گوها مى انداخت ویا از LCD صداى کزکز مى آمد چوک روى هاى ولتاژ خراب است که هاى ولتاژ باید

تعویض شود.

اگر هاى ولتاژ مانع روشن شدن سیستم مى شد ترانزیستورها و کانورتورهاى روی هاى ولتاژ خراب است.

نکته: نهایتا یک بار مى توان روى برد LCD با هیتر هاى معمولى IC عوض کرد.

مسیر ورودی ولتاژ در لپ تاپ:

وقتى که دستگاه را سوئیچ مى کنیم وپاور دستگاه را کلیک می کنیم (منظور دکمه روشن شدن مادربرد است) برق اول وارد کانورتورها وترانزیستورهاى پورت ورودى برق مى شود.

بعد از کانورتورها و ترانزیستور ها برق وارد آى سى MAXIM مى شود از آى سى MAXIM به چیپ جنوبى چیپ جنوبى دستگاه را سوئیچ مى کند.

برخی از ایرادات مربوط به برد اصلی:

1- دستگاه سوئیچ مى شود ولى تصویر نمى دهد :

ابتدا کانورتورها و ترانزیستورهاى دور CPU – RAM چیپ شمالى و چیپ گرافیک تست شود در صورتى که همه آن ها سالم بود از دستگاه خروجى CRT مى گیریم (یعنى با استفاده از مانیتورCRT یک سر سیم آن را به پشت دستگاه وصل مى کنیم) اگر خروجى CRT داشتیم چیپ گرافیک سالم است وایراد از خروجى LCD مى باشد یا خود LCD قبل از انجام این مراحل نکته بسیار مهم این است که RAM دستگاه را با RAM تستر خودمان تعویض کنیم در ضمن کلیه Device ها را براى تست تصویر یا هر ایرادى از برد جدا مى کنیم.

در صورت مشخص نشدن مشکل از دیباگر استفاده مى کنیم اگر چراغ بایوس خاموش بود بایوس مشکل دارد در صورتى که چراغ RESTART دائما روشن مى شد چیپ شمالی خراب است ودر این صورت دیباگر کد FF یا 00 نشان مى دهد اگر دیباگر کد C0 یا C1 نشان دهد خرابى مربوط به قسمت RAM مى باشد (منظور از قسمت RAM شامل خود RAM ترانزیستورها وکانورتورها و اسلات RAM مى باشد.

در صورت تصویر ندادن چند قطعه را چک مى کنیم:

1- ولتاژ دور CPU که باید بین 1 تا 1/8 ولت باشد.

2- ولتاژ دور RAM که ولتاژ باید 2 تا 2/6 ولت باشد.

3- ولتاژ چیپ شمالى 1 تا2/5 ولت باشد.

4- ولتاژ چیپ گرافیک بالاى 1 زیر 3 ولت باشد.

5- ICS : بالاى یک ولت باشد.

6- BIOS : باید ولتاژ روى پایه هایش باشد ولى مقدار آن مشخص نیست.

دستگاه سوئیچ نمى شود:

- در این صورت اول طبق اصول اول آداپتور را چک می کنیم که خروجى آن طبق عدد نوشته شده ى روى آن باشد.

- از وارد شدن برق به جک پاور مطمئن مى شویم. ولتاژ روب دکمه استارت را چک میکنیم بعد از آن کانورتورها وترانزیستورها در هیته ى ورودى برق (پشت وروى برد)بعد ازآن نزدیک ترین ماکسیم به ورودى برق و بعد از آن چیپ جنوبى.

لپ تاپ روشن مى شود تصویر مى دهد ولى زود خاموش مى شود:

این نوع خرابى نشانه ى اتصال قوى در مدار مى باشد که ابتدا باید کلیه قطعات اضافى روى برد یعنى device ها را از روى برد جدا کنیم مشکل حل نشد باید برد را لخت کنیم وبیرون از دستگاه چک کنیم براى پیدا کردن قطعى در مدار مى توان با فشار دادن در نقاط برد محل قطعى را پیدا کرد به این صورت که برد را به صورت RANDOM فشار مى دهیم و سوئیچ مى کنیم هر جاکه مشکل حل شد همان ناحیه قطعى یا اتصالى دارد که باید با تعویض قطعه یا لحیم سردى عیب را برطرف مى کنیم.

دستگاه روشن مى شود تصویر نمى دهد ولی دستگاه به کل سالم است:

در چنین صورتى دقت کنیم که وقتى دستگاه را سوئیچ مى کنیم صفحه ى دستگاه از حالت سیاهى به حالت هایلایت خیلى تیره در مى آید اگر همچین مشکلى داشتیم خرابى مربوط به تنظیمات SETUP دستگاه است یا Bios پریده است.

تصویر مى دهد ولى در همان صفحه اول هنگ مى کند:

اگر مادربرد تصویر بدهد ولى در همان صفحه اول هنگ کند احتمالا خرابى مربوط به Bios است که ابتدا آى سى Bios را چک مى کنیم یا در صورت لزوم بایوس را فلش یا پرو گرام مى کنیم یا UPDATE اگر مشکل حل نشد خرابى مربوط به سه چیپ اصلى (چیپ شمالى- چیپ جنوبى- چیپ گرافیک) یا RAM مى تواند باشد.

ولى اگر دستگاه زمانى که دکمه ى Delete یا F2 را مى زدیم یا موقعى که داخل بایوس مى رفت ولى موقع تغییر دادن یا Save کردن هنگ مى کرد خرابى مربوط به بایوس است.

حتما قبل از همه اینها برد را لخت کنید تا احتمال اینکه خرابی مربوط به قطعه ای باشد مشخص شود.

دستگاه روشن مى شود تصویر نمى دهد خاموش مى شود.

در این حالت خرابى مربوط به سوئیچ برد است یعنى وقتى دستگاه سوئیچ مى شود ولتاژ به قسمتى مى رسد که اتصالى دارد ابتدا باید RAM دستگاه را تعویض کنیم اگر مشکل حل نشد مراحل زیر را طى کنید:

1- هر آى سى که داغ مى کرد مشکل دارد.

2- اگر هیچ آى سى داغ نمى کرد باید کانورتورها و ترانزیستورهاى دور چیپ جنوبى و آى سى MAXIM راتست کنیم براى این حالت باید کل مدار را لخت کنیم.

براى از بین بردن پسورد Setup یا پسورد اول سیستم

در مدل های DualCore به پایین تنها با برداشتن باطرى سیموس وشرت کردن جاى پایه هاى باطرى با یکدیگر پسورد از بین مى رود این کار را باید برای چند ثانیه انجام داد بدون اینکه باطرى یا شارژر به دستگاه وصل باشد.

نکته: در سیستم هاى جدید این کار را نمى توان انجام داد به دلیل اینکه این دستگاه ها یک آى سى به نام آى سى security دارند که فقط باید یک آى سى خام با همان مدل وهمان شماره به جاى آن جایگزین کنیم. و همزمان بایوس را پروگرام کنیم.

در صورتى که تصویر داریم ولى هرگاه (Random) هنگ مى کند

در این حالت باید کلیه قطعات جانبى را از برد جدا کنیم که خرابى از آن ها نباشد در صورتی که مربوط به مادربرد بود ابتدا دقت مى کنیم که دماى CPU- چیپ شمالى- چیپ جنوبى یا چیپ گرافیک بالا نباشد اگر مشکل حرارتى نداشتیم Device ها را چک می کنیم وجابه جا مى کنیم که ایراد از آن ها نباشد اگر از همه مراحل مطمئن شدیم که ok است ویندوز دستگاه را تعویض مى نماییم.

در صورتى که تصویر داشتیم ولى تصویر خط- پرش- یا لرزش دارد

در این صورت ابتدا از VGA خروجی میگیریم اگر در آنجا هم همین مشکل بود خرابى مربوط به چیپ گرافیک مى باشد قبل از هر کارى ابتدا باید ICS و کریستال را به دقت چک کنیم (یا تعویض) اگر مشکل حل نشد به شرطى که تصویر خط داشت چیپ گرافیک را تعویض مى کنیم.

خرابی های مربوط به صدا:

اگر صدا دیتکت شد ولى خروجى صدا نداشتیم کریستال خراب است

اگر صدایى که ضبط مى کردیم مشکل داشت

1-کریستال 2- چیپ صدا 3- چیپ میکروفن.

نکته:چیپ صدا وچیپ میکروفن در بعضی از دستگاه ها یکی است ودر بعضی از دستگاه ها یکی نیست.

در صورتى که LAN دستگاه ایراد داشته باشد:

اگر LAN اصلا دیتکت نشود خرابى مربوط به کانورتورها وترانزیستورهاى اطراف LAN ویا خود آى سى LAN مى باشد (ایرادات نرم افزارى فراموش نشود).

اگر دیتکت شد ولى ارتباط برقرار نمى کرد خرابى مربوط به کریستا ل یا آى سى LAN مى باشد.اگر ارتباط برقرار مى کرد ولى فایل انتقال نمى داد خرابى مربوط به آى سى LF مى باشد.

وقتى که شارژر را به لپ تاپ وصل مى کنیم چراغ شارژر خاموش مى شود:

این حالت نشانه اتصالى در مدار مى باشد که باید کانورتورها و ترانزیستور هاى پشت سوکت ورودى برق را تست کنیم اگر آن ها سالم بودند کانورتورهاى دور چیپ شمالى سوخته است در غیر این صورت دنبال اتصالى مى گردیم.

اگر دستگاه با شارژر روشن مى شود ولى با باطرى روشن نمى شود به شرطى که باطرى سالم باشد خرابى مربوط به آى سى MAXiM شارژ مى باشد.

اگر با باطرى روشن شود ولى با شارژر روشن نشود خرابى مربوط به شاژر بوده و شارژر تعمیر مى شود.

تعمیر LCD لپ تاپ :

تشکیل شده از دو قسمت 1- هاى ولتاژ 2- فلور سنت یا لامپ تصویر

گروه مهندسی لعل فام

اصفهان -خیابان طالقانی -بازار کامپیوتر طالقانی پ175

دقت کنید ساعت تماس 10صبح الی 13 عصر 17 الی 20

03132370105

03132373523

03132355820

03132373524

مشخصات آگهی

نام
www.semsary.net
ایمیل
تلفن
32355820
انقضا
‪چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷‬
موقعیت
اصفهان
آدرس
اصفهان
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

تعمیرات لپ تاپ | تعمیرات کامپیوتر | تعمیر کیس | تعمیر لپ تاپ |


آگهی‌های اصفهان ( صفحه 1 از 133 )
امروز: ‪۱۲:۵۴‬

فروش تخم خوراکی بلدرچین

سلام
مزرعه بلدرچین اهوار تولید کننده گوشت و تخم بلدرچین ...


رضا خدادادی، اصفهان، تلفن: 09132335476
امروز: ‪۱۲:۵۴‬

فروش تخم بلدرچین تازه و باکیفیت

سلام
مزرعه بلدرچین اهورا با 10سال سابقه در پرورش و تولید محصولات بلدرچین. ...


رضا خدادادی، اصفهان، تلفن: 09132335476
امروز: ‪۱۲:۵۴‬

فروش تخم خوراکی و نطفه دار بلدرچین و گوشت

سلام
مزرعه بلدرچین اهورا ...


رضا خدادادی، اصفهان، تلفن: 09132335476
امروز: ‪۱۲:۴۶‬

آجر سفال تیغه اجر سفال اصفهان 10-15

گروه صنعتی و تولیدی آجر سفالین
گروه تولیدی انواع آجر سفال در دو نقطه از کشور ، اصفهان با بهترین قیمت و بهترین کیفیت(تحویل فوری) ...


ajoorsofalin@yahoo.com، اصفهان، تلفن: 09139741478
امروز: ‪۱۲:۴۶‬

ارسال اجرسفال واجرنما اصفهان 09139741136

تیغه: 11*20*10 همراه با نیمه 11*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.
تیغه: 20*20*15 همراه نیمه 20*10*15 در هر متر مربع تعداد 25 قالب. ...


ajoorsofalin@yahoo.com، اصفهان، تلفن: 09139741478
امروز: ‪۱۲:۴۶‬

کارخانه آجر سفالین اصفهان | واحد فروش : 09139741136

کارخانه آجر سفالین اصفهان | واحد فروش : 09139741478
کارخانه آجر سفالین اصفهان با پشتوانه سالها تجربه در حوزه تولید آجر سفال و با برخورداری از کادر ...


ajoorsofalin@yahoo.com، اصفهان، تلفن: 09139741478
امروز: ‪۱۲:۴۶‬

کاغذ سرو سپاهان نماینده رسمی پیپروان

ارسال کاغذ پیپروان و zap به شهرهای فاقد نمایندگی
ارسال رایگان درب انبار شما در صورت سفارش بیش از 4000 بسته ...


پاپیروس، اصفهان، تلفن: 03132214025
امروز: ‪۱۲:۴۶‬

کاغذ کپی مکس پاپیروس

کاغذ کپی مکس آبی درجه یک با کاغذ آپریل اندونزی 80 گرم و برش لیزر (برش اصفهان )و قیمت بسیار مناسب
آماده همکاری با همکاران عمده فروش عزیز ...


پاپیروس، اصفهان، تلفن: 03132214025
امروز: ‪۱۲:۴۵‬

سنگ دستگاه ویبره

سنگ سایشی دستگاه ویبره
مورد استفاده در دستگاه های پولیش ویبره جهت بهینه سازی سطوح قطعات ...


behaq، اصفهان، تلفن: 09134015986
امروز: ‪۱۲:۴۴‬

دستگاه پولیش و پرداخت ویبره

دستگاه پولیش و پرداخت ویبره
دستگاه تامبل ویبره ...


behaq، اصفهان، تلفن: 09134015986
امروز: ‪۱۲:۴۴‬

دستگاه پولیش ویبره

دستگاه پولیش ویبره پوشش داخلی لاستیک ضد سایش به همراه خروجی آب جهت شستشو و پلیسه گیری به همراه ۷۵ کیلو مواد سایشی و پرداخت ...


behaq، اصفهان، تلفن: ۰۹۱۳۴۰۱۵۹۸۶
امروز: ‪۱۲:۳۸‬

فروش مغازه تجاری در شهرک کشوری اصفهان

فروش یک باب مغازه تجاری به متراژ 45 مترمربع با کلیه امکانات از قبیل آب برق گاز وتلفن. این واحد تجاری در مجموعه تجاری پروژه شهید کشوری ( آبشار سوم ) ...


صیادی، اصفهان، تلفن: 09131183012
امروز: ‪۱۲:۳۸‬

فروش باغ ویلا

باغ ویلا با متراژ 1500 متر مربع دارای دیوار کشی با مجوز و یک حلقه چاه با مجوز حفر و بهره برداری وبرق سه فاز کشاورزی و100 متر ساخت مجهز با تاسیسات ...


صیادی، اصفهان، تلفن: 09131183012
امروز: ‪۱۲:۳۸‬

خرید و فروش امتیاز فاز 6 -7کشوری اصفهان

خرید و فروش امتیاز فاز 6 و 7 و آپارتمان های شهرک شهید کشوری اصفهان واقع در ابشار سوم ...


صیادی، اصفهان، تلفن: 09131183012
امروز: ‪۱۲:۳۵‬

فروش سرب سوخته اکسید سرب

فروش سرب سوخته یا همان (ابه) 100 کیلو به بالا. بدست امده به روش قالکاری ...


قالکاری ماهان، اصفهان، تلفن: 09211695197
امروز: ‪۱۲:۳۵‬

قالکاری ماهان

جدا سازی طلا از خاک طلا. ...


قالکاری ماهان، اصفهان، تلفن: 09133133924
امروز: ‪۱۲:۲۲‬

اجاره سوئیت مبله اصفهان

اجاره سوئیت و اپارتمان مبله در اصفهان در بهترین مناطق اصفهان با بالاترین امکانات رفاهی در خدمت مسافرین عزیز ...


اجاره سوئیت، اصفهان، تلفن: 09395703418
امروز: ‪۱۲:۲۲‬

اجاره خانه مبله اصفهان

اجاره سوئیت آپارتمانهای مبله یکخوابه،دوخوابه و....با امکانات رفاهی کامل و بسیار تمیز
جهت رزرو با ما تماس بگیرید ...


اجاره سوئیت، اصفهان، تلفن: 09395703418
امروز: ‪۱۲:۰۵‬

یاتاقان سازی، پوشش دهی (متال اسپری و سانتریفیوژ)

ساخت و پوشش دهی انواع یاتاقان و بوش ( بالشتک ) در صنایع مختلف، اعمال پوشش بابیت (بابیت ریزی به روش سانتریفیوژ) وهمچنین اعمال پوشش های مختلف ( بابیت ، ...


گروه فنی مهندسی سپاهان پوشش، اصفهان، تلفن: 09131100048
امروز: ‪۱۲:۰۵‬

بابیت ریزی به روش سانتریفیوژ

فعالیت ها ، خدمات و محصولات مجموعه سپاهان پوشش در زمینه بابیت ریزی و آلیاژسازی بابیت به شرح زیر می باشد
_ طراحی،ساخت و بازسازی قطعات صنعتی در ...


گروه فنی مهندسی سپاهان پوشش، اصفهان، تلفن: 03133861770
امروز: ‪۱۲:۰۵‬

متال اسپری ( فلزپاشی )

فعالیت های گروه فنی مهندسی سپاهان پوشش در زمینه متال اسپری به شرح زیر می باشد :
اعمال پوشش بر روی سطح داخلی و خارجی قطعات در معرض سایش اعمال ...


گروه فنی مهندسی سپاهان پوشش، اصفهان، تلفن: 09131100048
امروز: ‪۱۲:۰۱‬

خرید ضایعات سیم وکابل

خریدار ضایعات سیم و کابل به بهترین قیمت
سیم و کابل مخابراتی سیم و کابل افشان سیم و کابل استخوانی سیم و کابل ساختمانی 09133076322 سنجری ...


حسین سنجری، اصفهان، تلفن: 09133076322
امروز: ‪۱۱:۵۸‬

عطاری حاج حسین فیض مند و پسران

پخش عمده عطاری
ادویه جات .سبزیجات و اقلام مورد نیاز عطاری ها بصورت عمده در استان اصفهان . عبدالرزاق کوی حمام شیخ بهایی عطاری فیض مند و پسران ...


عطاری حاج حسین فیض مند و پسران، اصفهان، تلفن: 03134461282
امروز: ‪۱۱:۵۸‬

نصب انواع شیشه اصفهان

طراحی ، نصب و تعمیرات انواع شیشه های سکوریت ، اسپایدر ، لامینت،رنگی، درب برقی، کرکره ای
shahabshyshe.blogfa.com ...


محمد علی جلالی، اصفهان، تلفن: 09139116474
امروز: ‪۱۱:۵۷‬

شیشه سکوریت اصفهان

نصب و طراحی شیشه های سکوریت،لامینت، اسپایدر،درب برقی، کرکره ای با قیمت مناسب و خدمات عالی،شیشه های رنگی و آینه کاری ...


محمد علی جلالی، اصفهان، تلفن: 09139116474
امروز: ‪۱۱:۵۷‬

اجاره کوتاه مدت سوئیت مبله و اپارتمانهای لوکس اصفهان

اجاره اپارتمان تمام مبله سرویس کامل پذیرایی و2 سرویس خواب 2نفره وسرویس خواب اضافه. اشپزخانه باوسایل کامل
پارکینگ و اینترنت رایگان ...


خانم حجازی، اصفهان، تلفن: 09901185226
امروز: ‪۱۱:۴۹‬

آموزش عکاسی در اصفهان

آموزش عکاسی در دوره های خصوصی و نمیه خصوصی در فضای کاملا آموزشی
عکاسی مقدماتی ...


شریفی، اصفهان، تلفن: 09300657511
امروز: ‪۱۱:۴۷‬

خرید و فروش گیاهان عطاری و ادویه جات

خرید و فروش عمده اجناس عطاری و ادویه و گیاهان عرق گیری و گیاهان خشک و...
www.giyahdaroo.com ...


میلاد ثابت، اصفهان، تلفن: 09130800120
امروز: ‪۱۱:۴۷‬

پخش و توزیع اجناس عطاری و ادویه جات

توزیع و پخش کلیه لوازم عطاری و اجناس عطاری ها به صورت عمده از قبیل: خشکه جات. ادویه . عرقیات و ...


میلاد ثابت، اصفهان، تلفن: 09130800120
امروز: ‪۱۱:۴۷‬

عمده فروشی عطاری و ادویه

تهیه و توزیع وخریدوفروش کلیه گیاهان مورد نیاز عطاری ها و ادویه جات به صورت عمده
www.giyahdaroo.com ...


میلاد ثابت، اصفهان، تلفن: 09130800120
آگهی‌های ویژه: تعمیر و نگهداری
آگهی‌های ویژه: کامپیوتر
شارژ کارتریج در محل
9
ایران چاپگر تنها نمایندگی رسمی hp
تلفن : 88141647
خریدار لپ تاپ
7
سپهررایانه
تلفن : 09382576136
شارژ کارتریج در محل فوری 15000
6
طاهرآبادی
تلفن : 09128509042
شارژ کارتریج-فروش کارتریج-تعمیرات پرینتر
6
ماشینهای اداری افشنگ
تلفن : 88490665
اجاره لپ تاپ
5
سپهررایانه
تلفن : 88894834
خدمات مجاز ایسوس ASUS
5
نمایندگی ایسوس (L.P.S)
تلفن : (۰۲۱)۸۸۲۲۷۴۳۹
زیر مانیتور
2
تولیدی ایستا اطلس
تلفن : 22777118
خریدار نقدی لپ تاپ
2
رضایی
تلفن : 02188894830
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات