تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 291 از 297 )
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش سولفامیک اسید

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش اریتریتول عرضه اریتریتول کاربرد در صنایع داروویی

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش رتین – آ عرضه رتین آ کاربرد در صنایع دارویی رتین آ

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش پروپلین کربنات واردات پروپلین کربنات قیمت پروپلی

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش اریترومایسین عرضه اریترومایسین قابل مصرف در صنای

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش دکستروز خشک فروش دکستروز آنهیدروس دکستروز

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

دی اکسید سیلیکون آبگریز هیدروفوب دی اکسید سیلیسیم نانو

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

نانو سیلیس هیدروفوب نانو سیلیکا هیدروفوب سیلیکا ابگری

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش مواد حفاری زانتانگام پلی الکترولیت زانتانگام پلی

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش ابگریز سیلیس نانو سیلیکا هیدروفوب تحقیقاتی المان

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش پکتین فروش پکتین غذایی پکتین مخصوص ژله و مربا

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش بنتونیت جهت روغن صنعتی فروش بنتونیت تصفیه روغن

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش بنتونیت حفاری فروش پودر بنتونیت سفید

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

کراتین فروش کراتین پودری نمایندگی کراتین غذایی واردات

کراتین فروش کراتین پودری نمایندگی کراتین غذایی واردات کراتینقابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش نشادر صنعتی فروش آمونیموم کلرید

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش کراتین غذایی عرضه کراتین پودری 25 کیلویی

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش ال آرژنین دارویی واردات ال آرژنین چین

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش زانتان گام صنعتی جهت حفاری چاه

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش پودر خالص کاربید تیتانیوم ازمایشگاهی تحقیقاتی

فروش پودر خالص کاربید تیتانیوم ازمایشگاهی تحقیقاتی
قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش پودر خالص کاربید تنگستن آزمایشگاهی تحقیقاتی

فروش پودر خالص کاربید تنگستن آزمایشگاهی تحقیقاتی
قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش اروزیل 200 دگوسا فروش فیوم سیلیکا المان

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش اسانس پودری عسل فرانسه عرضه اسانس پودری قهوه فران

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش کلرید پتاسیم صنعتی عرضه پتاسیم کلرید چینی

قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین
شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن کادری متخصص با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی ...


شرکت نانو پاسارگاد نوین، تهران، تلفن: 021-33993725
‪۲۵‬ ماه پیش

مرکز پخش انواع چسب و رزین سنگ انتیک

مرکز پخش انواع چسب و رزین ایرانی و خارجی .
نماینده انحصاری رزین سوپر الترالوکس ترکیه در تهران(super ultra lux) ...


محمد بیاتی، تهران، تلفن: ٠٩١٢٢٠٩٢٦٨٣
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش انواع مواد شیمیایی و نانو مواد

شرکت پارت شیمی در سطح کشور با چندین سال سابقه درخشان در زمینه خدمات فنی-مهندسی و همچنین فروش انواع مواد شیمیایی به همراه کادری مجرب ، بهترین کیفیت و ...


پارت شیمی، فارس، تلفن: 07136362782
‪۲۵‬ ماه پیش

خط تولید مواد شوینده

خط تولید پودر شوینده
خط تولید مایع ظرف شویی ...


امیر بهشتیان، قزوین، تلفن: 0912-382-5082
‪۲۵‬ ماه پیش

دست پاک کن گلشاد

انواع دست پاک کن :
دست پاک کن گلشاد 1 : پاک کننده چربی ، گریس ، دوده و . . . قابل استفاده برای صنف تعمیرکاران اتومبیل ، تراشکاری ، قالبسازی و . . ...


محمد علی تهرانی، کرج، تلفن: 02636206345
‪۲۵‬ ماه پیش

فروش منیزیم کلراید

منیزیم کلراید 6 آبه با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت موجود است. ...


کیمیا پارس، تهران، تلفن: 021-88935637
‪۲۵‬ ماه پیش

گوگرد ترکمنستان گرانول شده

قابل توجه صادرکنندگان و خریداران گوگرد،
گوگرد گرانول ترکمنستان خریداری شده به صورت مستقیم از بورس کالای کشور ترکمنستان با خلوص 99/97% با نازلترین ...


سپهر پویا، خراسان، تلفن:
‪۲۵‬ ماه پیش

تیترازول های نیترات نقره ، بافرها

1- فروش نیترات نقره با خلوص% 99/95در بسته بندی های 5. 10.25و50و100و250و500 و 1000 گرمی
2- تیترازول های نیترات نقره ، اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک ، ...


شرکت بیژن شیمی، خراسان، تلفن: 051-35003432
آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی
فروش مواد اولیه فایبر گلاس
22
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
واردات مواد اولیه صنایع غذایی
20
بازرگانی برآزمان
تلفن : 02188551408
حمل اسید فسفریک پتروشیمی رازی
20
حمل نقل مهندسی شیمیایی پرک بندرامام
تلفن : 09126712118
حمل سود مایع 50%
18
حمل نقل مهندسی شیمیایی پرک بندرامام
تلفن : 09126712118
سولفات آهن با تائیدیه خاک و آب کشور
7
شرکت دانش بنیان جهان زرکاوان کرمانش
تلفن : 09127204485
مرکاپتو بنزو تیازل
6
شیمی صنعت کاران
تلفن : 09163087822
واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی خوراکی
3
بازرگانی آشنا
تلفن : 09127253560
رنگ پودری پوشش فام
2
فرزین غفاروند - مدیر فروش
تلفن : 021-73061
فلوکولانت- پلی الکترولیت - کلرورفریک
2
شرکت رسوبگیری 8001825-0912
تلفن : 021-88106110
تولید و بازیافت حلال های آلی-شیمیایی سبز پارسیان
2
شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان
تلفن : 03133932238
بازیافت حلال های ضایعاتی؛ سولفورزدایی و ریکاوری
2
شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان
تلفن : 03133932315
فروش روغن صنعتی ، بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات