صنعت :: مواد شیمیایی

فروش و توزیع گسترده مواد اولیه شیمیایی

فروش و توزیع گسترده مواد اولیه شیمیایی
مبتکران شیمی
09122805183
تهران
‪چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵‬
132135 بار

رونق تجارت شما آرزوی ماست
با سلام
شرکت مبتکران شیمی با 30 سال سابقه درخشان در زمینه واردات و توزیع مواد اولیه شیمیایی مورد مصرف صنایع مختلف آماده تامین ماد مورد نیاز شما با بهترین کیفیت و قیمت مناسب می باشد.
زمینه فعالیت شرکت به شرح زیر میباشد:
1.معدنی سنتزی:
اسید فسفریک .اسید گلوکونیک. اسید هیدروبرمیک .اکسید کلسیم .اکسید منیزیم . اسید بوریک . اکسیدروی .سود مایع .سود جامد
سولفات مس. سولفات روی. سولفات اهن. سولفات نیکل . سولفات کبالت . سولفات منیزیم . اسید سولفوریک. اسید نیتریک.
اسید بنزوئیک. اسید اسیتیک. اسید کربنیک. اسید سیتریک. اسید استئاریک. کلرو مس. کلرو قلع. کلرو نیکل. سود مایع.
سود گرانول. کلرو فریک. اکسید روی ..EDTA4 سدیم.. ادتا. اتیلن دی امین تترا .استیک اسید.EDTA2 سدیم.امونیم بی فلوراید.
سولفامیک اسید. سدیم هگزا متا فسفات. سولفات سدیم. کلرو کلسیم . امونیم پر سولفات. اکسید نیکل. اکسید کبالت. اکسیدمنیزیم.
اکسید مس. تری اکسید انتیموان. پنتا اکسید وانادیم. کربنات استرنسیم. پرمنگنات پتاسیم. کربنات باریم. هیدرو سولفید سدیم.
پر کلرو دو فر. پرسولفات امونیم. فلوئوروبورات قلع. پنتا اکسید فسفر. اگزالات سدیم. اسید اگزالیک. سولفور مولیبدن.
امونیم هپتا مولیبدات .سدیم ساخارین. انواع استاراتها. اسید هیدروژن پیروفسفات. دی امونیم فسفات. تری سدیم فسفات.
دی کلسیم فسفات .تیلوز. انواع امولسیفایر ها. کربنات سدیم سنگین. کربنات سدیم سبک. جوش شیرین. کلروامونیم .تیوره .
فسفات اهن. فسفات روی. پتاسیم کلراید. کلروپتاسیم . منوسدیم فسفات . منو امونیم فسفات . دی امونیم فسفات. امونیم فسفات . ;کود پتاس.
کود اوره. سولفیت سدیم. سدیم برمات. پتاسیم برمات. امونیم برمات. سیلیکون کارباید. دی کلسیم فسفات. سدیم هگزامتا فسفات
.سولفات پتاسیم . کلسیم استئارات . روی استئارات . سدیم استئارات . اسید هیدرو برمیک . اسید کرومیک . بیکرومات پتاسیم . بی کرومات سدیم. کارید پتاسیم . مونوامونیم فسفات . دی سدیم استات . استات سدیم. سولفات منیزیم . سولفات پتاسیم. کلرید پتاسیم . سولفات پتاسیم.
کربنات امونیم. صمغ عربی . هیدرو کینون . ادتا 2 و 4 . سدیم.پتاس . هیدرواکسید پتاسیم . هیدرواکسی اتیل سلولوز
.هیدرواکسی پروپیل سلولوز .هیدرواکسی پروپیل متیل سلولوز .کربوکسی متیل سلولو ز. HPMC.HEC. سیلسکاژل ابی .استیلینیک اسید.
اتیل مرکاپتان .پنتا اکسید فسفر .گلوکونات سدیم .استات سدیم .نیتریت سدیم. متاسیلیکات سدیم .هیدرواکسی پروپیل متیل سلولوز
.سدیم ساخارین .پلی اکریلیک اسید .فتی الکل .پلی امین .سولفیت سدیم .سولفیت کاتالیست .نشاسته انیونی
.نشاسته البرز .دزموکول .مرکانزا. بای پیرین .نئوپیرین .اروزیل 200 دگوسا .پلی اکریلیک امید. دیسپر کننده .دیسپرسانت .فتی الکل.
پلی امین .ضد خوردگی .پلی الومینیم کلراید .پلی الکترولیت انیونی .پلی الکترولیت کاتیونی. سیکلوهگزیل امین .مورفولین .بایوساید
.سولفیت کاتالیست .کلرید کلسیم .فنل فتالئین .اکسید روی اکتیو بایر .بنتونیت .دیاتومه .اکریلیک اسید .سولفیت سدیم
.اسید هیدروبرمیک .کلرید کلسیم. دزموکول .پلی یورتان ..واکس فایبرگلاس .سیلیکات الومینیم .تیلوز .اروزیل 200 دگوسا .اروزیل کره
.سیلیکات کلسیم .سولفات منیزیم .چسب سیلیکات سدیم .برموکول .دزمادور.سولفات کبالت .نیتریت سدیم .سیلیکاژل .گلوکونات سدیم
.;کلرید پتاسیم .کلرید امونیم .سولفات منیزیم .سولفات کروم .مونوامونیم فسفات .دی امونیم فسفات .مونوپتاسیم فسفات .سولفات پتاس.
نیترات پتاس .ادتا اهن .اکتیو الومینا .تری بوتیل امین .مولکول ارسیو .مرکاپتوبنزوتری ازول .سدیم تیوسیانات .
**************************************** *******
-2مواد مصرفی صنایع چسب ورنگ ومواد پلیمری
اروزیا 200 دگوسا. اروزیل چینی.ا روزیل کره .بایپیرین.
نئوپیرین .برموک.سیلیکون قالب گیری. لاک قالب گیری ام بی تی mbt . مرکاپتو بنزو تیازول
انتی اکسیدان ها ی پلیمری .رزین پلی استر .رزین اپوکسی .پلی یورتان. دزموکول. دزمادور .برموکول . وینولیت .ضد رویه .روغن سیلیکون. روغن کرچک.
.تیلوز. صدفی. سلیکات الومینیم .استارات روی .خاک فیلتر .سیلیکون قالب گیری. فوم نرم. فوم سخت .متیل هیدروژن سیلیکون فلوید .اب اکسیژنه
*****************************
3-انواع حلالها
استون.اتیل استات.تولوئن. فنول .متانول .اتانول. ایزوپروپیل الکل.مونوپروپیلن گلایکول .تتراهیدرو فوران.thf.dmf .هگزانول. کلروفورم .زایلن .مونواتانول امین .دی اتانول امین .تری اتانول امین. مونو اتیلن گلایکول . دی اتیلن گلایکول .بوتیل گلایکول .تری کلرواتیلن .mek.متیل اتیل کتون .پلی امین ها .امولسی فایرها .متوکسی پروپانول .هایتک. دی متیل فرامید .تری کلرواتان . ایزو پروپا نول .پرکلرو اتیلن .بوتیل گلایکول. منو اتیل اتر .استوفنون. دی اکسان. استیل کلراید. سوکسینیک انیدرید .مورفولین.
تتراکلرید کربن .حلال 402. مونوکلروبنزن .111تری کلرواتان .اتیل مرکاپتان. نرمال بوتانول .مونوکلروبنزن .اکریل نیتریل .دی اتیلن گلایکول .پرکلرو اتیلن. تری کلرو اتیلن .تولوئن.
پروپیلن گلایکول دی بوتیل فتالئات.
*****************************
4-.مواد مصرفی صنایع کاشی وسرامیک وشیشه.
اکسید کبالت .اکسید نیکل. بوراکس. اسید بوریک
کربنات سدیم . سیلیکات زیر کونیم. براکس پنتا
انواع اکسید ها وسیلیکاتها .تری پلی فسفات
انواع رنگهای معدنی
***************************************
5. مواد مصرفی صنایع غذایی
انواع ویتامین هاوافزودنیهای مواد غذایی .ویتامین ب .ویتامین cاسید فولیک .اسپارتام .گلوکونات سدیم. .لاکتوز .سولفام پتاس..سانرز ..سوربات پتاسیم .تویین .گلوکونیک اسید .گوار گام.لستین .گلیسیرین مونواستارات .سیترات سدیم .سیترات پتاسیم .سدیم هیدروژن پیروفسفات .سدیم بی کربنات .جوش شیرین .خاک دیاتومه خوراکی .سولفیت سدیم .متابی سولفیت سدیم . سوربیتان ژلاتین.جوهرلیمو.
سدیم پلی فسفات خوراکی .مونوسدیم فسفات. دی سدیم فسفات .خوراکی .منتول.گلیسیرین .توئین80 و60 .سیترات سدیم .سی ام سی. وانیل .سدیم ساخارین .ویتامین A.ویتامین D .ویتامینB.استات سدیم .امونیم بیکربنات .پتاسیم سوربات .تارتاریک اسیدوگزانتان گام. کلسیم پروپیونات .سدیم گلوکونات .کلسیم کلرای د.لاکتیک اسی د.مالیک اسید .فوماریک اسید .سیترات سدیم .مالتودکسترین .مونوسدیم فسفات .اسید فوماریک .منتول .متابی سولفیت سدیم .گلوکونات سدیم .نیتریت سدیم .اسپارتام .اسه سولفام .اسید سیتریک .اسید فسفریک .بی کربنات امونیم .پودر کاکائو .تی بی اچ کی و.انتی اکسیدان روغن .سدیم ساخارین .خاک رنگ بر روغن .اسید لاکتیک. بنزیل الکل .بنزوئیک اسید.کربنات پتاس م.سدیم تارتارات .پتاسیم تارتارات. دکستروز .زانتام گام .کلسیم پروپیونات .کلسیم کلراید.مالئیک اسید .منوسدیم گلوتومات. مالتودکسترین.
انواع رنگهای خوراکی..قرمز .سبز.ابی.زرد.بنفش
سانست یلو .برلینت بلو .کارموزین.و.....
اسید سیتریک .اسید سوربیک .اسیدتارتاریک .اسانسهای خوراکی .سوربیتان مونواولئات .سوربیتان مونواستئارات .گلیسرول
******************************
6.انواع فلزات(پودری-شمشی-ساچمه ای)
پودر نیکل. پودر اهن .پودر مس .پودر کبالت .پودر منگنز .پودر زیرکونیم. پودر الومینیم .پودر روی. پودر ارسنیک .پودر مولیبدن. پودر طلا .پودر نقره .پودر پلاتین .پودر قلع. پودر زیرکونیم .پودر وانادیم .پودر منیزیم .انواع فلزات به صورت شمش.وساچمه ای. انواع فرو الیاژها . ژرمانیم. گاندالیم . فنیم. زیرکونیم .هافنیم نیترید .رودیم. اریدیم .یوروپی .مناسب مراکز تحقیقاتی.
******************************
7. صنایع ارایشی بهداشتی ودارویی:
ستیل الکل . پارافین مایع .پارافین جامد .انواع مومها.pvp .کربومر .ایزوپروپیل پالمیتات .پلی سوربات .ستیل پالمیتات .روغن کرچک .روغن بادام شیرین .روغن جوانه گندم. لانولین .منتول .اسید استئاریک .پلی ونیل پیرولیدون. مواد اولیه ژل .بنتونیت ارایشی. تالک ارایشی .اکسید روی ارایشی .سدیم لوریل سولفات .وازلین. پارافین ارایشی. کوجیک اسید .پروژسترون. ماینوکسیدین. رزوسینول .کلیم بازول .نپاگارد.
وازلین ارایشی.تیتان ارایشی .اکسید روی ارایشی.
ستیل الکل .ستواستاریل الکل .هیدروکینون .منتول.

***************************** **
8. مواد مصرفی صنایع تصفیه اب:
کربن اکتیو .پلی الکترلیت LT25 .سولفات الومینیم .پلی الومینیم کلرای د.خاک تصفیه .کلرو فریک .انواع رزینهای تصفیه اب.purlit .مورفولین .سیکلو هگزیل امین .پلی الومینیم کلراید .منعقد کننده های پلیمری کاتیونی وانیونی .مناسب برای رسوب دهی انیونها وکاتیونهای مختلف.پلی ااکترولیت. هیدرازین هیدرات.
خاک تصفیه امریکایی.کمک فیلترپلی الکترولیت انیونی.پلی الکترولیت کاتیونی .رزسن تعویض یونی. دی هیدرواکسی اتیل امین. اچ ای دی پی.
پلی الکترولیت .

لازم به ذ کر است که این شرکت انواع مواد شیمیایی استوک دستگاهای تولید مواد شیمیایی و انواع حواله جات پتروشیمی را به صورت عمده خریداری میکند.

3سال اگهی ویژه بدونه وقفه در سایت ایستگاه نشان این است که ما به ماندگاری می اندیشیم
تلفن تماس
02177657131
02177657132
09122805183

مشخصات آگهی

نام
مبتکران شیمی
ایمیل
تلفن
09122805183
انقضا
‪یکشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۵‬
موقعیت
تهران
آدرس
خ شریعتی
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

اسید بوریک | اسید فسفریک | اسید فرمیک | اسید اگزالیک | نیتریت سدیم | سدیم بی کربنات | مونوآمونیوم فسفات | مونوپتاسیم فسفات | سدیم هگزامتافسفات | سدیم تری پلی فسفات | خاک رنگبر | پلی آلومینیوم کلراید | اتانول آمین | سولفات کبالت | سولفات مس |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 293 )
امروز: ‪۱۳:۳۱‬

پتونسوز پارچه نسوزخاک سیمان پلنیوم سکار

88341236سیمان نسوزوعایق –خاک نسوزوعایق –آجر نسوزوعایق ––جرم نسوز-سکار های نسوز-پرلیت دانه بندی شده چسب نسوزوعایق-گچ نسوز- سیمان اچ ایرفکست آلما کست ...


محمد رضا مافی، تهران، تلفن: 88341236
امروز: ‪۱۳:۱۷‬

فروش اسید مالیک خوراکی

اسید مالیک به عنوان طعم دهنده و همچنین با پایین آوردن pH در صنعت غذا به عنوان نگهدارنده در صنعت نوشیدنی و آبمیوه استفاده می شود.
اسید مالیک با ...


بازرگانی محبی، تهران، تلفن: 22369842
امروز: ‪۱۳:۱۷‬

فروش دکستروز خشک

دکستروز آبدار در بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی موجود است.
دکستروز یک ماده ی قندی حاصل از ذرت است که به صورت صنعتی از اثر حرارت و اسید یا آنزیم ها بر ...


بازرگانی محبی، تهران، تلفن: 22369842
امروز: ‪۱۳:۱۶‬

فروش دکستروز آبدار

دکستروز یک ماده ی قندی حاصل از ذرت است که به صورت صنعتی از اثر حرارت و اسید یا آنزیم ها بر نشاسته و هیدرولیز کامل آن به وجود می آید
انواع دکسترز ...


بازرگانی محبی، تهران، تلفن:
امروز: ‪۱۳:۰۱‬

فروش سدیم بی سولفات

شرکت دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی بوده که یکی از تولیدات این شرکت تولید سدیم بی سولفات یا سدیم هیدروژن سولفات ( گرید دارویی ) با ...


شرکت دارویی کیمیا طب، تهران، تلفن: 02144299467
امروز: ‪۱۳:۰۱‬

فروش اسید هاش اف 70 درصد

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب بزرگترین تولید کننده اسید فلوریدریک در ایران .اسید های قابل فروش شامل :
1-اسید هیدروفلوریدریک 70 درصد و 60 درصد و ...


شرکت دارویی کیمیا طب، تهران، تلفن: 02144299467
امروز: ‪۱۳:۰۱‬

تبدیل لجن اسیدی به قیر

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب ارائه کننده دانش فنی و همچنین راه اندازی خط کامل از صفر تا صد تبدیل لجن اسیدی به قیر میباشد.
این گروه تخصصی شیمیایی ...


شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب، تهران، تلفن: 02144299467
امروز: ‪۱۲:۳۵‬

فروش مواد اولیه لوله پلی اتیلن ممتاز

فروش مواد گرانولی پلی اتیلن گرید لوله ممتاز
با بهترین کیفیت و قیمت مناسب تضمینی ...


طالبی زاده، فارس، تلفن: 09178056057
امروز: ‪۱۲:۳۳‬

مواداولیه ارایشی بهداشتی و شوینده

شرکت بازرگانی شیمیایی دانشمند،ازسال1370باهدف تامین مواداولیه مصرفی صنایع آرایشی بهداشتی وشوینده تاسیس گردیدوباکادری مجرب ومتخصص آغازبه کارکرد.برخی ...


مهندس الهام دانشمند، تهران، تلفن: 09127660198
امروز: ‪۱۲:۳۳‬

اسانس های صنعتی و خوراکی

اسانس های صنعتی و خوراکی
اسانس هایی باکیفیت بالاوتضمین شده،دارای مجوز بهداشت،نزدیک ترین رایحه به سلیقه ی هر ایرانی،در بسته بندی های 25 و ...


مهندس الهام دانشمند، تهران، تلفن: 09127660198
امروز: ‪۱۲:۳۳‬

پارافین

پارافین مورد استفاده در صنایع مرتبط به جزصنعت آرایشی،بی رنگ،دارای نمونه،باکیفیت بالا،و...
جهت کسب اطلاعات بیشترلطفاباشماره ی زیر تماس حاصل ...


مهندس الهام دانشمند، تهران، تلفن: 09127660198
امروز: ‪۱۲:۳۳‬

کارخانجات شیمیایی کلان (کلسیم کلراید، اسیدکلریدریک ...)

مجتمع کارخانجات شیمیایی کلان
((((شرکت تعاونی نمونه استان)))) ...


شرکت شیمیایی کلان، تهران، تلفن: 9121380945
امروز: ‪۱۲:۳۲‬

خریدار جوش شیرین

جوش شیرین شیراز-جوش شیرین چینی ...


بهفر قدوسی، اصفهان، تلفن: 031-32731086
امروز: ‪۱۲:۳۲‬

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی ویژه کارخانجات قند و صنای

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانی های مرک،سیگما آلدریچ و............ویژه کارخانجات قند و صنایع غذایی
031-32731086-7-1248/32216519-32212596/09 ...


شیمیایی مبین، اصفهان، تلفن: 031-32731086
امروز: ‪۱۲:۳۲‬

بازرگانی مواد شیمیایی

خرید و فروش مواد اولیه شیمیایی ویژه صنایع شیمیایی،پتروشیمی،غذایی،رنگ و رزین،دام و طیور،شوینده و بهداشتی،آزمایشگاهی،کاغذ و ...


بهفر قدوسی، اصفهان، تلفن: 031-32731086
امروز: ‪۱۲:۲۰‬

فروش دکستروز

دکستروز ابدار و خشک با بسته بندی های 25 کیلو گرمی از کشور چین و فرانسه وارد می شود. دکستروز ماده قندی حاصل از ذرت است که به صورت صنعتی از اثر حرارت ...


بازرگان، تهران، تلفن: 88480546
امروز: ‪۱۲:۲۰‬

فروش گزان تانگام

گزانتانگام با دانه بندی 80 و 200 در بسته های 25 کیلویی از کشور چین وارد می شود.
گزانتاگام یا صمغ زانتان گام بوسیله تخمیر میکروبی تولید می شود که ...


بازرگان، تهران، تلفن: 88480546
امروز: ‪۱۲:۲۰‬

واردات و عرضه پروپیونات کلسیم

پروپیونات کلسیم با فرمول مولکولی Ca(C2H5COO)2 ماده افزودنی غذایی است که نقش نگهدارنده را دارد. پروپیونات کلسیم در نان و فرآورده‏های آردی، فرآورده‏های ...


بازرگان، تهران، تلفن: 88480545
امروز: ‪۱۲:۱۲‬

فروش دوده آلمانی ، چینی ، هندی و ایرانی

فروش دوده پرینتکس آلمانی ، یانگ فنگ چینی ، فیلیپس هند ، دوده گرانول چین و دوده اهواز
کاربرد های کربن بلک (دوده صنعتی) ...


رضایی، تهران، تلفن: 09122476281
امروز: ‪۱۲:۱۲‬

واردات و فروش آمونیوم پرسولفات و پتاسیم پرسولفات امریک

واردات و فروش آمونیوم پرسولفات و پتاسیم پرسولفات امریکایی
Ammonium persulfate - امریکا PeroxyChem آمونیوم پرسولفات ...


اتحاد رنگدانه، تهران، تلفن: 09122476281
امروز: ‪۱۲:۱۲‬

واردات و فروش پودر آلومینیوم نقره ای و پودر طلائی آلمان

واردات پودر آلومینیوم ، پودر مسی، پودر طلائی و پیگمنت های صدفی آلمانی
پودر آلومینیوم (آکلیل نقره ای) 1940 ولفانگ آلمان با سایز 9 میکرون جهت کاربرد ...


رضایی، تهران، تلفن: 09122476281
امروز: ‪۱۲:۰۳‬

فروش مواد چسب سازی ،رزین سازی و رنگ سازی و صنعت پلاستیک

تهیه و پخش مواد اولیه صنعت پلاستیک و رنگ سازی.فروش انواع اکلیل طلایی،مسی، نقره ای، تیتان.پترو.کالیفن.الکید رزین.تیلوز.اکلیل. صدف.رزین پلی استر.رزین ...


محمدرضا توکلی(شاهد رنگ)، تهران، تلفن: 02155804146
امروز: ‪۱۲:۰۲‬

تامین مواد اولیه کارخانجات رنگسازی

فروش مواد اولیه رنگسازی.
تیتان.تیلور.صدف.اکلیل.فلورسنت.الکید.رزین های پایه آب. آکریلیک.Dm5.پودر پی وی سی. روغن دی او پی.کربنات کلسیم.سویا اپوکسی. ...


محمدرضا توکلی(شاهد رنگ)، تهران، تلفن: 02155804146،0215
امروز: ‪۱۲:۰۲‬

فروش مواد شیمیایی و رنگ سازی وصنعت پلاستیک

تهیه توزیع مواد اولیه رنگ سازی و شیمیایی و چسب سازی
EVA.SBS.SBR.NBR.CR.PERO RESIN. ...


محمدرضا توکلی(شاهد رنگ)، تهران، تلفن:
امروز: ‪۱۱:۵۱‬

معرفی روغن ویر برش

روغن های ویر برش روغن های نامحلول در آب بوده و به صورت خالص در عملیات فلزکاری و ماشین کاری مورد استفاده قرار می گیرد. این روغن ها در گریدهای مختلف ...


گروه تولیدی و تحقیقاتی ویر، آذربایجان شرقی، تلفن: 04134329983
امروز: ‪۱۱:۵۱‬

معرفی ویر VDL

ویر VDL با بهره گیری از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام و ادیتیو های مناسب جهت استفاده در کمپرسورها فرموله و تولید گردیده است. ...


گروه تولیدی و تحقیقاتی ویر، آذربایجان شرقی، تلفن: 04134329983
امروز: ‪۱۱:۵۱‬

معرفی VIYER-X40

محصول VIYER-X40 یک روغن تمام سنتتیک می باشد که محلول پایداری را در آب تشکیل می دهد در فرمولاسیون این محصول از مرغوبترین افزودنی های سنتتیک استفاده ...


گروه تولیدی و تحقیقاتی ویر، آذربایجان شرقی، تلفن: 04134329983
امروز: ‪۱۱:۴۸‬

حلال - مواد شیمیایی - روغن - رنگ - رزین - تینر - اسید - سود

پارس کیمیا ایران وارد کننده و توزیع کننده
انواع مواد شیمیایی صنعتی رنگ ضد زنگ تینر حلال های نفتی حلال های آلی اسید فسفریک اسید فسفریک ...


یاری، تهران، تلفن: 09126781190
امروز: ‪۱۱:۴۷‬

فروش مواد اولیه پلاستیک

کانگورو اقدام به فروش عمده و رقابتی حواله پلی اتیلن PE،پلی پروپیلن PP،پلی استایرن PS از محصولات پتروشیمی تبریز،پتروشیمی شازند،پتروشیمی ...


کانگورو، تهران، تلفن: 02188064800
امروز: ‪۱۱:۴۷‬

فروش استون وارداتی

فروش انواع استون وارداتی پلمپ (ساسول، پتروکم، کمهو) در مقادیر تناژ با قیمت هایی رقابتی به صورت بار موجود در انبار تهران و بنادر جنوب
در صورت نیاز به ...


کانگورو، تهران، تلفن: 88064800
آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی
واردات مواد اولیه صنایع غذایی
23
بازرگانی برآزمان
تلفن : 02188551408
فروش و واردات مواد اولیه صنایع غذایی
22
موسسه شیمیایی برمودا
تلفن : 09123970122
واردکننده مستقیم مواد اولیه خوراکی و شیمیایی
20
شرکت بازرگانی ابریشمی
تلفن : 021-22337121
فروش مواد اولیه فایبر گلاس
15
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی خوراکی
10
بازرگانی آشنا
تلفن : 09127253560
اسانس پودری و مایع سواروم فرانسه
5
بازرگانی احمــ ری
تلفن : 88677703
فروش روغن صنعتی ، بهران
3
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377
فروش الیاف توری و الیاف حصیری
2
خامسی
تلفن : ۰۹۱۹۳۳۳۳۰۲۵
سود پرک آکام|نیرو کلر
2
پترو کیمیای آکام
تلفن : 021-43029
فروش روغن سیلیکون و امولشن
2
شیمی مهدی
تلفن : 36616384
فروش عمده مواد شیمیایی گشتا شیمی مهرکارا
نماینده رسمی فروش محصول ادبلو شرکت نفت و انرژی ارژن
کربنات سبک و سنگین سمنان
سود مایع( کلران سمنان و بندر)
چسب( کا
ادبلو ،کربنات سمنان، اوره ، جوش شیرین ، سود سمنان
2
گشتا شیمی مهر کارا ( ثبت 7113)
تلفن : 09113201307
تولید و فروش رزین پلی استر
2
شیمی گستران
تلفن : 09122381036
نمایندگی روغن و گریس نفت بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549
ورود کاربر

  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات